El Port consolida el seu lideratge en el sector agroalimentari amb l’organització de la 2a edició de l’Agrifood International Congress

El congrés, que se celebrarà els dies 10 i 11 de maig al Tinglado 1 del Moll de Costa, està liderat pel Port i Puertos del Estado

Redacció.- El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, i el president de Puertos del Estado, José Llorca, han presentat avui la segona edició de l’Agrifood International Congress, un esdeveniment bianual organitzat per les dues institucions i que se celebrarà els dies 10 i 11 maig al Tinglado 1 del Moll de Costa. Es tracta d’un esdeveniment de referència a nivell internacional que va néixer com a resposta a la demanda del sector de mantenir una trobada com a fòrum per intercanviar coneixements i informació, sense perdre el seu caràcter comercial.

En aquest congrés bianual es debaten diversos temes, des de la producció de matèries primeres, passant pel seu abastiment, transport i logística, fins arribar a la producció ramadera i, finalment, al consumidor. Un dels objectius d’aquest congrés és el foment del networking entre tots els actors rellevants d’aquest sector per reforçar les relacions comercials.

En aquesta edició s’ha mantingut el mateix format que en la primera edició, amb un dia i mig de ponències que recullen les inquietuds que el sector demanda. Així, el programa previst tractarà sobre la producció agrícola i ramadera mundial com a primer eslavó de la cadena alimentària, incloent-hi la nova PAC, els mercats i la competitivitat de la nostra ramaderia. També es dedicarà especial atenció a la nutrició animal i a les seves estratègies per reduir l’impacte mediambiental de la producció ramadera i a l’economia circular del sector agroalimentari.

Des de l’organització es creu important plantejar amb especial èmfasi les tendències dels consumidors finals i les noves formes de comunicació, a més de la logística eficaç i sostenible.

En aquests moments es treballa per acabar de tancar tots els ponents, experts de cada una de les matèries que debatran i compartiran les seves tesis amb tot el sector durant aquest congrés. El programa es complementarà dedicant temps per a l’intercanvi d’informació i el networking entre tots els actors.

En aquesta trobada es donaran cita les principals empreses del sector agroalimentari (empreses estibadores, consignatàries, importadores, fabricants de pinsos, shipper…).

Tarragona, líder en el sector agroalimentari

El Port de Tarragona és líder a la Mediterrània en moviment de productes agroalimentaris, amb un volum proper als 5 milions de tones anuals, i lidera també el moviment de cereals, farines i pinsos a nivell estatal. D’aquí que sigui el millor escenari per a aquest congrés. Segons ha apuntat el president del Port, Josep Andreu, “en tota la cadena logística, l’abastiment de matèries primeres agroalimentàries és un factor decisiu per a la competitivitat del sector i el Port de Tarragona s’ha convertit en eslavó estratègic d’aquesta cadena”.

El president de Puertos del Estado, José Llorca, ha apuntat que, “a més de la importància del Port de Tarragona en volum de productes agroalimentaris, cal destacar que és el primer del país en exportació de caps de bestiar. Per això vam creure que el lloc més adient per celebrar l’Agrifood era Tarragona”.

Durant la presentació del congrés, la directora comercial del Port de Tarragona, Genoveva Climent, ha presentat la web d’Agrifood 2018, que podeu consultar en el següent link: http://www.agrifoodporttarragona.com.

Dades de Catalunya i Espanya

El sector de la producció càrnica és un dels més importants de la UE, on destaca la producció porcina. A nivell mundial, en el subsector del porcí, Espanya es situa en el quart lloc del món, després de Xina, els EE.UU i Alemanya.

Des del punt de vista de les exportacions d’aquests productes càrnics, Espanya ocupa el segon lloc de la UE. Catalunya lidera la producció espanyola, representant quelcom més del 42% de la producció total i, conjuntament amb l’Aragó, produeixen més de 8 milions d’animals per a carn de mitjana anual.

Per alimentar tota la indústria ramadera es produeix un total de 31 milions de tones anuals d’aliments, essent Espanya el segon país de la UE en la producció de pinsos compostos per a alimentació animal. Catalunya, a nivell nacional, també lidera aquest sector productiu, conjuntament amb l’Aragó.

El Port de Tarragona consolida su liderazgo en el sector agroalimentario con la organización de la 2ª edición del Agrifood International Congress

El congreso, que se celebrará los días 10 y 11 de mayo en el Tinglado 1 del Moll de Costa, está liderado por el Port y Puertos del Estado

El presidente del Port de Tarragona, Josep Andreu, y el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, han presentado hoy la segunda edición del Agrifood International Congress, un evento bianual organizado por las dos instituciones y que se celebrará los días 10 y 11 de mayo en el Tinglado 1 del Moll de Costa. Se trata de un evento de referencia a nivel internacional que nació como respuesta a la demanda del sector de mantener un encuentro como foro para intercambiar conocimientos e información, sin perder su carácter comercial.

En este congreso bianual se debaten diferentes temas, desde la producción de materias primas, pasando por su abastecimiento, transporte y logística, hasta llegar a la producción ganadera y, finalmente, al consumidor. Uno de los objetivos de este congreso es el fomento del networking entre todos los actores relevantes de este sector para reforzar las relaciones comerciales.

En esta edición se ha mantenido el mismo formato que en la primera edición, con un día y medio de ponencias que recogen las inquietudes que el sector demanda. Así, el programa previsto tratará sobre la producción agrícola y ganadera mundial como primer eslabón de la cadena alimentaria, incluyendo la nueva PAC, los mercados y la competitividad de nuestra ganadería. También se dedicará especial atención a la nutrición animal y a sus estrategias para reducir el impacto medioambiental de la producción ganadera en la economía circular del sector agroalimentario.

Desde la organización se considera importante plantear con especial hincapié las tendencias de los consumidores finales y las nuevas formas de comunicación, además de la logística eficaz y sostenible.

En estos momentos se trabaja para acabar de cerrar todos los ponentes, expertos de cada una de las materias que debatirán y compartirán sus tesis con todo el sector durante este congreso. El programa se complementará dedicando tiempo para el intercambio de información y el networking entre todos los actores.

En este encuentro se darán cita las principales empresas del sector agroalimentario (empresas estibadoras, consignatarias, importadoras, fabricantes de piensos, shipper…).

Tarragona, líder en el sector agroalimentario

El Port de Tarragona es líder en el Mediterráneo de productos agroalimentarios, con un volumen cercano a los 5 millones de toneladas anuales, y lidera también el movimiento de cereales, harinas y piensos a nivel estatal. Por eso es el mejor escenario para este congreso. Según ha apuntado el presidente del Port, Josep Andreu, “en toda cadena logística, el abastecimiento de materias primas agroalimentarias es un factor decisivo para la competitividad del sector y el Port de Tarragona se ha convertido en eslabón estratégico de esta cadena”.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha apuntado que, “además de la importancia del Port de Tarragona en volumen de productos agroalimentarios, cabe destacar que es el primero del país en exportación de cabezas de ganado. Por eso creímos que el lugar idóneo para celebrar Agrifood era Tarragona”.

Durante la presentación del congreso, la directora comercial del Port de Tarragona, Genoveva Climent, ha presentado la web de Agrifood 2018, que podéis consultar en el siguiente link: http://www.agrifoodporttarragona.com.

Datos de Cataluña y España

El sector de la producción cárnica es uno de los más importantes de la UE, donde destaca la producción porcina. A nivel mundial, en el subsector del porcino, España se sitúa en la cuarta posición del mundo, después de China, EUA y Alemania.

Desde el punto de vista de las exportaciones de estos productos cárnicos, España ocupa el segundo lugar de la UE. Cataluña lidera la producción española, representando algo más del 42% de la producción total y, conjuntamente con Aragón, producen más de 8 millones de animales para carne de mediana anual.

Para alimentar a toda la industria ganadera se produce un total de 31 millones de toneladas anuales de alimentos, siendo España el segundo país de la UE en la producción de piensos compuestos para alimentación animal. Cataluña, a nivel nacional, también lidera este sector productivo, conjuntamente con Aragón.