Per un ‘Llibre blanc’ de mesures per a la reconstrucció econòmica

El teixit empresarial català s’uneix en una iniciativa sense precedents per impulsar accions de reconstrucció econòmica “post Covid-19”

La iniciativa parteix de l’Associació Catalana d’Executius/ves, Directius/ves i Empresaris/es ACEDE, i la motivació és aglutinar (al teixit empresarial) de Catalunya, amb independència del seu perfil o identificació política. S’ha invitat a sumar-se a totes les forces empresarials més representatives amb un únic objectiu: impulsar els criteris de reconstrucció econòmica pel bé de l’evolució empresarial i social en una nova etapa especialment complexa.

La finalitat és que a partir de la celebració de 7 fòrums monogràfics, en els quals es tractaran temes molt concrets, s’arribi a l’elaboració d’un “Llibre blanc de mesures per a la reconstrucció econòmica”. Aquest, resumirà el punt de vista del teixit empresarial català des de la basant econòmic, laboral i social.

El document es farà arribar al govern autonòmic català i al govern estatal per tal de transmetre el que, des d’aquest punt de vista, allunyat de motivacions polítiques i partidistes s’entén com el millor full de ruta a seguir a curt i mig termini.

El sector empresarial català es mostra molt preocupat amb l’afectació econòmica que ha tingut, està tenint i tindrà la pandèmia de la covid-19, mostra d’això és aquesta iniciativa sense precedents que pretén aglutinar a les diferents associacions i col·lectius representatius de l’economia catalana.

Joan Vilar, President d’ACEDE assegura que fins al moment s’ha traslladat la invitació PIMEC, Foment, Cambra de Comerç de Barcelona, CECOT, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona i l’Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries. Una oferta de representació transversal que pretén sumar, amb independència de tendències polítiques, donar un impuls efectiu i productiu a l’economia catalana i espanyola.

Des d’ACEDE, Vilar garanteix que qualsevol Associació empresarial serà benvinguda a sumar-se a aquest projecte, que s’entén com a essencial per a minimitzar els efectes negatius en l’economia, en la taxa d’ocupació i contribuir a una recuperació el més ràpida possible per arribar a una situació de màxima estabilitat.

Fòrums de debat

A dia d’avui, ja han confirmat la seva participació a aquests fòrums de debat les següents organitzacions, o empresaris/es a títol privat; ACEDE, CECOT, Cambra de Comerç de Barcelona, l’ Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries. i Joan Mª Gimeno, Empresari i President de la Comissió Econòmic-Fiscal de la PIMEC.

La previsió és que en els pròxims dies i abans del 30 de juny, dia en què es celebrarà el primer fòrum virtual, la llista de confirmacions i per tant la seva representació hagi crescut considerablement.

Des d’ACEDE s’insisteix que l’impuls d’aquest espai empresarial és obert i dinàmic, perquè el seu únic objectiu, allunyat de protagonismes i egos és contribuir a la millora social i econòmica. Per això, es podran anar sumant entitats que comparteixin aquests criteris fins arribar a la versió definitiva a mitjans de novembre del “Llibre blanc de Mesures per a la reconstrucció econòmica”.

Els partits polítics queden al marge d’aquesta iniciativa i únicament seran convocats en el moment de fer públic el lliurament d’aquest manual d’iniciatives, recomanacions i conclusions que reflectiran del punt de vista de el sector empresarial català.

Programa i Calendari dels Fòrums: “Per una Catalunya Competitiva”

1.- Com donar major liquiditat a les empreses 
Data i hora: 30 de juny, 18:00 h – 20:00 h – Temes: Finançament i fiscalitat

  • 18:00 h Presentació per part del Sr. Paco Camarasa, Secretari General de l’ACEDE
  • 18:05 h Ponències per part del Sr. Josep Marfull (ACEDE), Sr. Enric Rius (CECOT), Sr. Pau Bestit (Cambra de Comerç de Barcelona), Sr. Joan Mª Gimeno, (LAUDIS CONSULTOR)
  • 18:30 h Debat moderat pel Sr. Victor Bottini
  • 19:30 h preguntes als ponents escrites pel públic, online, moderat per part del periodista Victor Bottini, Conclusions finals
  • 19:55 Cloenda per part del Sr. Joan Vilar, President de l’ACEDE

ENLLAÇ A LA INSCRIPCIÓ


2.-Com impulsar l’emprenedoria
Data i hora: 15 de juliol, 18:00 h – 20:00 h
Coordinador ACEDE: Pep Garcia
Temes: Reconeixement social del paper de l’emprenedor, foment de l’emprenedoria, fiscalitat, finançament i formació del talent i el Sistema educatiu.


3.- Com evitar que es tanquin empreses estratègiques de futur
Data i hora: 16 de setembre Hora: 18:oo h – 20:00 h
Coordinador ACEDE: Josep Lluis Llusià
Temes: Fusions & Adquisicions


4.- Com passar de l’ingrés mínim vital a l’ocupació total
Data i hora: 30 de setembre, 18:00 h – 20:00 h
Coordinador ACEDE: Francesc Gómez
Temes: Renda bàsica, activar el consum


5.- Com recuperar una indústria referent. Com utilitzar la tecnologia 
Data i hora: 15 d’octubre,. 18:00 h – 20:00 h
Coordinador ACEDE: Pep Garcia
Temes: Beneficis de la indústria per l’economia, sectors claus, polítiques de I+D+I, polítiques de foment de la reindustrialització, reequilibri territorial, reflexions sobre la generació interna de tecnologia.


6.- Com aplicar la llei de la segona oportunitat per empreses en fallida
Data i hora: 22 d’octubre, 18:00 h – 20:00 h
Coordinador ACEDE: José María Torres
Temes: Concurs de creditors, llei de morositat


7.- Com optimitzar l’administració pública
Data i hora : 12 de novembre, 18:00 h – 20:00 h
Coordinador ACEDE: Per determinar
Temes: Reforçar l’entorn sanitari, reduir el nombre d’administracions.


8.- Conclusions i presentació del document final
Data: mitjans de novembre

El 8è i últim fòrum serà presencial. Es presentaran les conclusions extretes de tots els fòrums anteriors i es crearà un document únic final. Aquest document inclourà la veu dels empresaris/es i experts que formen el teixit empresarial de Catalunya.


Sobre l’ACEDE

Ara fa vint anys es va fer realitat un somni quan, amb altres membres del Màster de Política i Govern, Joan Vilar va decidir posar en marxa el seu treball de final de curs, l’ACEDE (Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris), que actualment presideix, i que s’ha convertit en el referent a Catalunya del lobby participatiu i del suport a les organitzacions.

L’ACEDE és, a dia d’avui, l’única associació que agrupa a empresaris de diferents sectors, representants polítics de tots els partits, agents socials, patronals i sindicals. L’ACEDE és la plataforma catalana de participació creada per trencar amb les disputes històriques entre sectors i col·laborar de forma eficient. I ho fa des de la proximitat, preocupant se pels problemes sectorials i locals de les pimes catalanes. Per això, a més de la seu a Barcelona, compta actualment amb delegacions al Maresme, Baix Llobregat, Tarragona, Lleida i Girona.