Montblanc aprova definitivament el projecte d’urbanització de CIMALSA

Bon Preu invertirà més de 200 milions d'euros en la seva nova ciutat logística. CEDIDA

Finalitzen els tràmits administratius que depenen de l’Ajuntament, en el decurs de les properes  setmanes tindrà lloc l’inici dels treballs d’urbanització de la ciutat logística de Bon Preu  

L’equip de govern de l’Ajuntament de Montblanc el  projecte definitiu d’urbanització del nou polígon industrial promogut per CIMALSA, l’òrgan que depèn  de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una zona industrial de més de 346.000m2, on s’hi podran  instal·lar empreses logístiques i industrials així com 39.000 m2 per activitats terciàries.  

Amb l’aprovació definitiva del projecte de construcció, l’Ajuntament de Montblanc finalitza els tràmits  administratius que depenen de l’administració local i, una vegada realitzada la publicació al BOPT caldrà  que es procedeixi a la inscripció de les parcel·les al registre de la propietat. Un pas més previ a l’inici  dels treballs d’urbanització de la zona industrial on Bon Preu hi projecta la Ciutat Logística de Montblanc  amb una inversió de 97,8 milions d’euros, pel que fa a la seva primera fase. 

El projecte, que va ser presentat oficialment a Montblanc en un acte presidit pel president i director  general de Bon Preu, Joan Font, preveu en una primera fase, la construcció d’una ciutat logística que  crearà 300 nous llocs de treball en un espai de 39.100 m2 edificats i on s’hi gestionaran 25 milions de  caixes o d’unitats. Una vegada Bon Preu disposi de l’autorització per a executar la Fase 1 es preveu que  el centre logístic estigui operatiu en 24 mesos. 

Beneficis per a Montblanc 

L’aprovació definitiva del projecte d’urbanització de CIMALSA implica, de manera automàtica,  l’aportació de 385.000€ per part de CIMALSA a l’Ajuntament de Montblanc. A més a més, Montblanc  disposarà d’una finca de 19.000m2 a la zona A del polígon, és a dir la zona comercial del polígon. A hores  d’ara, però, encara no està quantificat el valor d’aquesta finca que es podrà vendre fins i tot en unitats  de 4.000m2. Els ingressos obtinguts amb la venda d’aquesta finca seran invertits directament a les  arques municipals.  

Horitzó 10 anys 

La projecció final de Bon Preu a Montblanc contempla una inversió global de 204 milions d’euros per  executar un magatzem de secs de 55.900m2; un magatzem de frescos de 38.800m2 i un espai de logis  inversa de 8.900m2. En total, l’espai que ocuparà Bon Preu a Montblanc serà de 103.600m2 o el que és  el mateix: una superfície similar a l’ocupada per deu camps de futbol. Per a gestionar el funcionament  d’aquest espai Bon Preu contractarà un total de 900 treballadors directes.