Licitació dels primers moviments de terres al ‘port sec’ de Guadalajara

Imatge virtual de la nova plataforma intermodal. CEDIDA

El Port de Tarragona licita els primers moviments de terres per a la connexió ferroviària de la Terminal Intermodal de Guadalajara

El projecte compta amb un pressupost base de 4.722.781 € sense impostos

El Port de Tarragona licita els primers moviments de terres per la connexió
ferroviària de la Terminal Intermodal de Guadalajara amb un pressupost base de 4.722.781 € sense impostos, i que tindran una durada de set mesos. El projecte té com a objectiu definir, regular, programar i valorar les obres necessàries per dotar Puerta Centro de la plataforma necessària, en termes de moviments de terra, per a futurs accessos i serveis ferroviaris.

L’execució del projecte de la nova terminal Intermodal de Guadalajara comptarà amb 178.000m2 i es realitzarà en dues fases. La primera fase correspon al moviment de terres per dotar a la Terminal Intermodal d’una plataforma per a futurs serveis d’accés i ferrocarril, aquesta primera fase té un termini estimat d’execució de set mesos.

En la segona fase es realitzarà l’execució de vies, paviments, instal·lacions,
carreteres, urbanització, en definitiva, la implantació de la nova terminal ferroviària que permetrà carregar i descarregar mercaderies intermodals, des d’un mode de transport a un altre, és a dir, des del mode ferroviari fins al mode més comú, el transport de camions o altres variants. Té un termini estimat d’execució de quinze mesos.

Enclavament estratègic al centre de la península
El projecte de la Terminal Intermodal de Guadalajara proposa un nou espai de 2,2 milions de metres quadrats amb totes les infraestructures i serveis necessaris per convertir-se en una de les principals plataformes logístiques intermodals de la península Ibèrica. Una gran oportunitat de creixement per al Port Tarragona.

La terminal Intermodal promoguda pel Port de Tarragona s’incardina en el
projecte Puerta Centro – Ciudad del Transporte, que està cridat a convertir-se en el principal “port sec” amb caràcter HUB del centre peninsular. Tindrà la capacitat de canalitzar els principals fluxos nacionals i internacionals de mercaderies al centre de a península i formarà un dels principals centres de distribució d’un dels corredors de mercaderies més importants de l’Estat com és el Corredor de Henares.

Aquest projecte és un vincle robust de diferents cadenes logístiques entre el
centre i el Corredor de Henares, els principals ports, connexions amb França, Marroc i Portugal i connexions amb altres grans empreses logístiques d’Espanya.

La Terminal Intermodal de Guadalajara promoguda pel Port aposta per la
sostenibilitat, el respecte pel medi natural i la integració paisatgística adequada, respectant els corrents existents i integrant-los en la gestió. A més, farà un ús energètic eficient mitjançant l’ús de l’energia solar, per la qual cosa aprofitarà el gran potencial de les grans i planes cobertes d’instal·lacions logístiques i aparcaments de vehicles pesants.