Entra en vigor el Decret Llei amb noves mesures per lluitar contra l’intrusisme en el sector del taxi

Impedirà la transmissió d’autoritzacions VTC fins passats dos anys del seu atorgament, garantirà que aquests vehicles no recullin passatgers circulant pel carrer i farà obligatori dur el distintiu

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publicar ahir el Decret Llei amb mesures urgents per ordenar els serveis de transport de viatgers emparats per autoritzacions de vehicles de transport amb conductor (VTC). Les mesures, per tant, es troben en vigor des d’avui, sens perjudici que el Parlament convalidi properament el Decret Llei.
El text se centra en els vehicles de fins a nou places i vol ordenar la convivència entre aquests VTC i el sector del taxi. Es tracta de garantir el correcte desenvolupament de la mobilitat amb aquests tipus de vehicles, la seguretat jurídica de l’entorn en el qual es presten els serveis i els drets dels usuaris que trien una o altra modalitat de transport.
 
El Decret Llei es basa en dos textos legislatius: la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, i la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
En concret, preveu les següents mesures:
1.    Les autoritzacions VTC domiciliades a Catalunya només es podran transmetre passats dos anys des del seu atorgament. D’aquesta manera es vol evitar que determinades empreses accedeixin a la titularitat d’aquestes autoritzacions només per transmetre-les amb finalitats especulatives i no per operar.
2.    Es crearà un registre electrònic al qual les empreses que gestionin VTC hauran de comunicar els serveis que tenen previstos prestar acreditant la seva contractació prèvia. Així, hauran de facilitar les dades del contractant i del prestador del servei; el lloc i la data de celebració del contracte, i el full de ruta, amb l’hora, data i lloc d’inici i finalització del servei.
D’aquesta manera, s’impedirà que aquest tipus de vehicles captin viatgers mentre circulen pel carrer o mentre estacionen en ports, aeroports o estacions de tren.
3.    Fa obligatori dur el distintiu enganxat a la part inferior dreta del parabrisa davanter del vehicle. La identificació facilitarà la tasca dels inspectors i la lluita contra l’intrusisme. Les empreses que encara no el tinguin disposaran de dos mesos des de l’entrada en vigor del Decret Llei per obtenir aquest distintiu.
4.    El Decret Llei es completa amb el següent règim sancionador:
·         Les empreses de VTC amb autoritzacions d’altres comunitats autònomes que prestin més d’un 20% dels seus serveis a Catalunya es podran multar amb 4.000 euros (infracció molt greu).
·         L’incompliment de l’obligació de comunicar al registre electrònic la realització del servei constituirà una infracció lleu, sancionada amb multes de fins a 1.000 euros.
·         L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu es podrà multar amb 2.000 euros (infracció greu)