Ensenyament obre la borsa de treball per al professorat interí dels centres públics

La convocatòria està oberta fins el 13 de novembre per a determinades especialitats en funció dels territoris

Redacció.- El Departament d’Ensenyament ha obert aquesta setmana el concurs públic per formar part de la borsa de treball per al professorat interí dels centres públics. La convocatòria està oberta fins el 13 de novembre per a determinades especialitats en funció dels territoris. La llista provisional de sol·licituds admeses i excloses es farà pública durant la segona quinzena de gener del 2018.
A la pàgina web del departament es poden consultar els llocs i les especialitats on manquen candidats del cos de mestres, cos de professors d’ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d’arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i el cos de professors d’escoles oficials d’idiomes en els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona.Els candidats han de presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d’Ensenyament, del Consorci d’Educació de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent.

Excepcionalment poden participar en aquesta convocatòria les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica.