Els catalans han fet 6,4 milions de viatges el primer trimestre del 2017, un 9% menys que l’any passat

Només augmenten els desplaçaments dins de Catalunya a segones residències i a cases de familiars o amics

ACN Barcelona .- Els residents de Catalunya han fet 6.411.100 viatges durant el primer trimestre del 2017, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La xifra és un 9% inferior a la registrada en el mateix termini de l’any passat, i ha suposat 18.608.000 pernoctacions, una estada mitjana de 2,9 nits per persona i una despesa de 1.236 milions d’euros. Totes les xifres són inferiors a les de l’any anterior, excepte per als viatges dins de Catalunya a allotjaments de no mercat, és a dir, a habitatges en propietat i de familiars o amics. Aquests han augmentat un 5,2% interanual i representen gairebé la meitat dels viatges dels catalans. Des de l’Idescat s’alerta que cal tenir present l’efecte Setmana Santa, atès que aquest any ha tingut lloc a l’abril i al 2016, al març.
Els viatges dels catalans dins de Catalunya, que representen el 63% de tots els viatges dels catalans, han disminuït un 6% com a resultat de la baixada del 27,5% dels viatges amb allotjament de mercat (hotels, càmpings o allotjaments de lloguer) i l’augment del 5,2% dels de no mercat (habitatge en propietat i de familiars o amics). Els viatges amb destinació a la resta de l’Estat (que representen el 23%) han disminuït el 19,6%, mentre que els viatges a l’estranger (el 14% restant) han disminuït un 2,7%.

Per àmbit de residència, 1.709.700 viatges corresponen a residents de Barcelona ciutat, 1.778.600 a residents de la resta de l’Àmbit Metropolità i 2.922.800 a residents de la resta de Catalunya.

La despesa dels catalans en viatges, al primer trimestre, ha estat de 193 euros per persona, xifra que representa una disminució de l’11,8% en relació amb el primer trimestre del 2016, i que equival a 66 euros de despesa diària.

Pel que fa als residents de la resta de l’Estat, han fet 948.500 viatges amb destinació a Catalunya durant el primer trimestre de l’any, xifra que representa una disminució del 8,1% interanual. La Comunitat de Madrid, Aragó i la Comunitat Valenciana són les principals comunitats autònomes de procedència (amb 209.600, 153.400 i 102.700 viatges respectivament). La durada mitjana dels viatges ha estat de 3,6 nits, amb una despesa total de 317 milions d’euros, un 1% més que el mateix trimestre del 2016. Això suposa una despesa de 335 euros per persona i una despesa diària de 94 euros.