Banc Sabadell obté 631 milions d’euros per la venda de la seva plataforma de gestió hotelera

L’entitat presidida per Josep Oliu, amb seu social a Alacant, estima que l’operació aportarà una plusvàlua de 55 milions d’euros

Redacció.- Banc Sabadell ha comunicat aquest dimarts que la seva societat filial Hotel Investment Partners, SL, ha venut la totalitat de les accions de la companyia HI Partners Holdco Value Added, una plataforma de gestió hotelera, a Halley Holdco, societat controlada pels fons assessorats per filials de The Blackstone Group per un preu inicial de 630,733 milions d’euros. L’entitat bancària, amb seu social a Alacant, ha informat que la xifra final encara està condicionada a eventuals ajustos que en tot cas no seran rellevants. Banc Sabadell informa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que l’operació impactarà positivament en els comptes de resultats del 2017 en 55 milions d’euros, amb una aportació de 22 punts bàsics de solvència en termes de CET1 en el tancament de l’exercici d’aquest 2017.
Banc Sabadell informa que l’operació anunciada està condicionada a l’obtenció de la preceptiva autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.