Banc Sabadell guanya 654 milions d’euros fins al tercer trimestre, l’1% més que en el mateix període de 2016

La direcció de l’entitat presidida per Josep Oliu, amb seu social a Alacant, assegura que manté l’objectiu d’arribar als 800 milions d’euros de beneficis el 2017

Redacció.-  El grup Banc Sabadell va obtenir un benefici net de 653,8 milions d’euros fins al setembre, cosa que suposa l’1,1% en relació amb al setembre del 2016, el 4,2% més a tipus de canvi constant de les divises. La direcció de l’entitat presidida per Josep Oliu, i en seu social a Alacant des del 5 d’octubre, assegura que manté la previsió d’arribar als 800 milions d’euros de beneficis en el tancament d’aquest exercici del 2017. El manteniment d’aquesta previsió es fa en base a la bona marxa de les línies més rellevants del compte de resultats com el marge d’interessos, que fins al setembre es va situar en 2.877,8 milions d’euros, amb una disminució del 0,5% en relació amb el setembre de l’any passat, un increment de l’1,8% a tipus de canvi constant, i un marge brut que va aportar 4.583,1 milions d’euros, el 7,3% més, el 9,3% en termes constants.
Tot i la caiguda del marge d’interessos en els primers nou mesos de l’any, aquesta línia del compte de resultats manté una tendència de millora que s’ha traduït en un marge de 940,9 milions en el tercer trimestre, amb un augment del 5% a tipus constants i en termes comparables, assegura l’entitat.

Les dotacions per cobrir insolvències i altres deterioraments d’actius han ascendit fins al setembre a 1.967,8 milions d’euros, cosa que suposa 854,3 milions d’euros més que els nous primers mesos de l’any passat, el 76,72% més.

El banc explica que els beneficis extraordinaris obtinguts en els resultats d’operacions financeres (ROF), més les plusvàlues de les transaccions de Sabadell United Bank i reassegurament de BanSabadell Vida s’han destinat íntegrament a dotacions extraordinàries.

La ràtio de cobertura d’actius problemàtics al setembre és del 52,8%, que se situa fins el 51,5% en cas d’excloure l’impacte de les clàusules sòl, després d’un intens ritme en pla d’evacuació d’actius problemàtics amb un ingrés de 1.700 milions d’euros, amb una mitjana de plusvàlues del 2,6% únicament en el tercer trimestre. Entre setembre i setembre la reducció dels actius problemàtics puja fins els 2.316 milions d’euros.

La ràtio de morositat manté la seva tendència a la baixa i al setembre s’ha situat en el 5,40%, que puja fins el 6,9% sense el banc britànic TSB. El primer semestre, la taxa de mora estava situada en el 5,62%.

Solvència i dividend

La posició de solvència de Banc Sabadell s’ha situat en una ràtio del 13% proforma en termes CET 1 ‘fully loaded’, amb una aportació de 30 punts bàsics més després de la venda de plataforma hotelera HI Partners i de la participació d’IberiaPark.

El consell d’administració reunit aquest dijous 26 d’octubre ha acordat la distribució d’un dividend a compte dels resultats de l’exercici del 2017 per un import de 0,02 euros bruts per acció, que s’abonaran el 29 de desembre.