Aena garanteix la seguretat de les operacions aèries en l’Aeroport de Reus

Les instal·lacions compleixen tots els estàndards internacionals de qualitat i seguretat

Aena garanteix la seguretat de les operacions aèries en l’Aeroport de Reus i rebutja les crítiques del sindicat UGT en l’aeroport que qüestionen la professionalitat dels treballadors i sembren l’alarma entre els usuaris del mateix.
L’aeroport compleix amb totes les mesures de seguretat preceptives conforme a la legislació vigent i amb uns elevats estàndards de qualitat. Compte, a més, amb una plantilla formada per qualificats professionals i tots els mitjans necessaris per al desenvolupament de la seva feina  amb els més alts nivells de qualitat i eficiència. Prova d’això és el milió de passatgers i les més de 16.000 operacions anuals que es registren en l’aeroport i que generen un important impacte socioeconòmic en la Costa Daurada i en el sector turístic.

L’Aeroport de Reus va obtenir en 2016 la certificació que atorga l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que verifica el compliment dels requisits tècnics de disseny i operació establerts per al conjunt de les seves infraestructures, i acredita el compliment de la normativa comunitària sobre seguretat operacional en els aeròdroms d’ús públic.

Aquest certificat situa les instal·lacions de l’Aeroport de Reus en el primer nivell dels estàndards internacionals de seguretat. Des de la certificació en 2016 l’Aeroport de Reus ha superat satisfactòriament totes les inspeccions realitzades per la AESA, el Ministeri de Foment i Aena, en les quals es comprova que l’aeroport segueix mantenint uns elevats estàndards de qualitat i seguretat.

D’altra banda, l’Aeroport de Reus disposa d’un Pla d’Autoprotecció vigent, aprovat per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), i confirmat a per la Direcció general de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

En quant a la seguretat general de l’Aeroport, són les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, dependents del Ministeri de l’Interior, i els Mossos d’Esquadra els qui que vetllen per la mateixa. Addicionalment, l’Aeroport de Reus compta amb el suport d’una Comissaria Externa de Proximitat de la Guàrdia Urbana de Reus i amb un servei propi de seguretat privada.
En paral·lel, totes les empreses que treballen en l’aeroport compleixen amb tots els requisits de seguretat a través del seu propi Pla de Vigilància de Seguretat Operacional per a la realització de les seves activitats a la zona restringida.
Capacitat, qualitat i medi ambient.

L’Aeroport de Reus compleix amb tots els objectius marcats en el DAURA (Document de Regulació Aeroportuària), que fixa per períodes quinquennals entre altres aspectes els estàndards de capacitat i qualitat de les infraestructures aeroportuàries, així com les condicions mínimes del servei i les inversions previstes. De fet, els inspectors de AESA han realitzat recentment la primera auditoria. A més, l’aeroport té acreditat el certificat del Sistema de Gestió Ambiental sobre la base dels requeriments i els estàndards de la norma IS0 14.001 per a les activitats de gestió i manteniment d’instal·lacions i infraestructures aeroportuària, i disposa des de 2008 del certificat del Sistema de Gestió de Qualitat segons els requeriments i els estàndards de la norma ISO 9.000 per a les activitats de gestió i manteniment d’instal·lacions i infraestructures aeroportuàries i per als serveis aeroportuaris.

D’altra banda, els passatgers i usuaris de l’Aeroport de Reus qualifiquen amb un notable alt les seves instal·lacions, tal com reflecteixen les enquestes de qualitat que es realitzen mensualment. En concret, Aena utilitza la Metodologia ASQ(Qualitat en el Servei Aeroportuari), desenvolupada en l’àmbit del Consell Internacional d’Aeroports (ACI), com a mecanisme per conèixer el grau de satisfacció de passatgers els qui han puntuat amb un 3,90 sobre 5.
A més, i de forma independent, els principals turoperadors també realitzen les seves pròpies enquestes relatives a la infraestructura aeroportuària, sent les últimes puntuacions obtingudes de 8,42 sobre 10.

En relació amb el servei de navegació aèria, cal recordar que ENAIRE, proveïdor del mateix a la torre del control de l’Aeroport de Reus, ha manifestat que “compta amb uns tècnics de manteniment que han rebut la formació necessària per exercir les funcions que tenen encomanades a cada moment i que tant els procediments com la formació del personal de ENAIRE estan aprovats i supervisats per AESA i compleixen la reglamentació en vigor”.