Acte de denúncia per la manca de recursos de les universitats públiques

La rectora de la URV; María José Figueras. CEDIDA

Avui, al Paranimf de la Universitat de Barcelona, els rectors i rectores de les vuit universitats públiques catalanes han convocat els membres de les seves respectives comunitats a un acte de denúncia per la insuficiència de recursos que pateixen aquestes institucions.

Han intervingut a partir de les 18 hores el rector de la UB (Universitat de Barcelona) i president de l’ACUP (Agrupació Catalana d’Universitats Públiques), Joan Elias, i de la rectora de la URV, María José Figueras.

Amb aquest acte, les universitats públiques catalanes volen reclamar un cop més la necessitat urgent de recuperar el nivell de finançament del 2012, de disposar d’un Pla d’inversions universitàries (PIU) per a la millora i el manteniment de les infraestructures, així com d’un pla de xoc per estabilitzar les plantilles del personal docent i investigador (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS).

Decàleg

Les universitats públiques catalanes volen continuar sent, més que mai, institucions
líders pel progrés social, econòmic, cultural i tecnològic del país. Un sistema universitari
robust, amb una oferta formativa àmplia i diversa al servei de la formació al llarg de la
vida. Amb una recerca activa i competitiva internacionalment, al servei dels reptes
socialsi que esperoni la innovació arreu.

Unes universitats que apostin pel talent, ja sigui formant les joves generacions de ciutadans i professionals com apostant per unes plantilles de personal docent i investigador i de personal d’administració i serveis altament qualificats i compromesos. Amb un sistema d’accés millor i més equitatiu, que faciliti els estudis universitaris a tots els que n’acreditin les capacitats, amb un sistema robust de beques i ajuts pel bé de l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Unes universitats totalment obertes i internacionalitzades, com a node de connexió del país amb el món.

Les universitats públiques catalanes volen esdevenir part substancial de la solució a la
crisi econòmica i social, apostant per una societat de progrés i una economia
competitiva i sostenible.

Mantenir i assolir aquestes fites, però, no serà possible sense una aposta de país i del
Govern. És per això que cal una acció immediata, tant de les pròpies institucions
universitàries i els seus equips de govern com del Govern de la Generalitat per situar la
política universitària i científica com a prioritats estratègiques de país. Específicament, i
pels propers dos anys, es requereix una aposta clara i decidida en els següents àmbits i
mesures específiques.

1. Aprovar i posar en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
amb el lideratge del Parlament i el Govern de la Generalitat i la plena
col·laboració de les universitats i la resta d’agents del sistema de coneixement a
Catalunya; així mateix, tramitar la Llei de la ciència a Catalunya, que permeti
l’impuls de la recerca universitària com a pal de paller de la recerca científica del
país.

2. Afavorir una major autonomia institucional de les universitats públiques, en els
seus àmbits organitzatius, de personal, financers i acadèmics, amb un
compromís ferm per a la màxima transparència, avaluació i retiment de comptes
a la societat.

3. Posar en marxa un pla de xoc de la Generalitat per a la millora del finançament
de les universitats públiques pel període 2020-2022, amb l’objectiu de garantir
el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la qualitat universitària,
sobretot en els àmbits de la docència i la recerca. Concretament, recuperar per
a l’any 2020 la xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats
públiques de l’any 2010 (900 MEUR) per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

4. Aprovar un pla d’inversions de la Generalitat per fer front a la renovació i
actualització de les infraestructures i equipaments docents i de recerca pel
període 2020-2022, valorat en una inversió de 100 MEUR anuals, que permeti
millorar la preocupant situació actual dels equipaments, i projectar nous
projectes d’inversió universitària.

5. Posar en marxa un pla de xoc entre la Generalitat i les universitats públiques per
poder renovar, millorar i estabilitzar les plantilles del PDI per així donar resposta
als reptes de la docència, la recerca i la transferència; amb un pla que contempli
la necessitat de reduir progressivament les posicions d’interinatge i precarietat i
el respecte a l’autonomia universitària en la política de personal en un context
d’estabilitat pressupostària.

6. Un compromís per desenvolupar la carrera professional del personal
d’administració i serveis de les universitats, per tal de millorar la seva qualificació
professional i la plena col·laboració per unes universitats de qualitat al servei de
la societat.

7. Reduir progressivament les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat
des de l’any 2011, fins assolir una reducció aproximada del 30%, i compensar a
les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la
transferència pública, equivalent a l’impacte de la reducció comportant un
augment de les transferències, a banda de l’increment pressupostari. Arribar a
un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster similar al de la mitjana
dels països de l’OCDE, que inclogui un programa ambiciós de beques, beques
salari i beques per mobilitat, així com el foment de la plena participació dels
estudiants en la vida universitària.

8. Afavorir la igualtat de gènere amb programes i mesures específiques a favor de
la plena participació del talent femení en l’educació superior i la recerca
científica.

9. Facilitar i promoure la internacionalització de les universitats, mitjançant
programes i actuacions que en facilitin la seva presència a Europa i al món, la
captació de talent i uns campus plenament oberts al món.

10. Promoure programes que facilitin a les universitats l’assoliment dels
compromisos amb l’Agenda 2030 de l’ONU de Desenvolupament Sostenible i
amb els valors de la democràcia del coneixement, els drets civils i els drets
socials.