Tarragona es planteja un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits

L’equip de Govern està negociant amb la resta de forces polítiques de l’Ajuntament de Tarragona una modificació de les ordenances fiscals per gravar en un 50% el rebut de l’IBI als propietaris de pisos buits

Aquesta és una les propostes que el conseller de Serveis Econòmics i Centrals, Jordi Fortuny, està negociant amb totes les formacions polítiques del consistori. “No es tracta d’una mesura recaptatòria sinó una mesura per incentivar el parc d’habitatges de lloguer. L’objectiu és posar en el mercat les grans bosses d’habitatges als grans tenedors”, remarca Fortuny.

Propostes de la CUP

Les conselleres Laia Estrada i Eva Miguel han explicat les diferents propostes que porten treballant tan en forma de modificació d’ordenances, com en forma de desenvolupament de reglaments i programes. Eva Miguel ha expressat que l’habitatge constitueix una problemàtica greu que afecta al conjunt de la població, on el govern anterior “ni tant sols va tenir la voluntat de desplegar mesures dins del poc marge que permet la llei als governs municipals”. A  més, Miguel apunta que una de les conseqüències d’aquesta problemàtica sigui una nova bombolla immobiliària, tal i com venen apuntant els preus desorbitats dels pisos de lloguer que propicien l’endeutament de la gent, ja que finalment opten per hipotecar-se.

D’aquesta manera, la Candidatura d’Unitat Popular presenta dues línies d’actuació per fer front als pisos buits, frenar l’encariment dels preus del lloguer i garantir el dret a l’habitatge. La primera consistiria en augmentar el Parc Municipal de Lloguer Social, a través de l’ús del tanteig i retracte i incrementant-ne la partida pressupostària del 2020.

La segona línia d’actuació aniria per la via de la penalització, tal i com ha explicat la consellera Laia Estrada, amb l’objectiu de mobilitzar el parc de pisos buits a través de dues mesures: per una banda, redactar “un reglament o ordenança que ens permeti verificar quin immoble té caràcter de desocupat permanentment” i, una vegada identificats aquests immobles, aplicar un recàrrec  del 50% de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, una de les propostes de modificació d’ordenances fiscals.

Per altra banda, per tal de poder aplicar les sancions corresponents a “infraccions molt greus” a entitats bancàries que acumulen pisos buits és necessari que des de l’Ajuntament s’impulsin polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat per ser llogats. Així ho especifica l’informe realitzat pel Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona, a petició de la CUP. La formació cupaire proposa que aquestes ajudes per la rehabilitació d’immobles estiguin condicionades a que aquests estiguin destinats a lloguer social.

Totes aquestes propostes en presentaran en forma de moció al proper Consell Plenari ordinari d’octubre i també seran presentades i negociades amb el conseller Jordi Fortuny dins el debat sobre les esmenes a les Ordenances Municipals, juntament amb la resta de propostes.