La URV es troba en el grup del 9% d’universitats del món de producció i impacte científics superiors

Aquesta dada està inclosa en l’Informe de Recerca i Innovació 2016 que s’ha presentat al Consell de Govern

La Universitat forma part, en l’àmbit mundial, del grup de 329 universitats (un 9% del total) que tenen una producció i un impacte científics superiors comparades amb altres grups d’universitats, d’acord amb el mapa de les universitats del món segons la producció científica i l’impacte en el període 2011-15 prenent la mitjana anual. Un segon grup el constitueixen 262 universitats (el 7% del total), que presenten una producció científica inferior i un impacte científic superior; un tercer grup, 359 universitats (el 9% del total), tenen una producció científica superior i un impacte inferior; i el quart grup, format per 2.837 universitats (el 75% de totes), presenten una producció i un impacte científic inferiors.

Aquestes dades estan incloses en l’Informe de Recerca i Innovació 2016, que s’ha presentat avui dilluns 10 de juliol a l’última sessió del Consell de Govern del curs 2016-17. Aquest és el darrer dels informes per apartats d’activitat que es fan durant el curs i que constitueixen junts l’Informe anual d’activitat 2017 del rector.

L’any 2016, la producció científica de la URV indexada en bases de dades internacionals (Web of Science i Scopus) va ser de 1.261 documents (1.224 en l’any 2015), i 523 articles i llibres (segons Sínia i GREC). En el període 2006-16, els Highly Cited Papers s’han incrementat a 124, davant dels 106 del 2005-15. La Universitat ha estat visible científicament, l’any 2016, d’acord amb els Essencial Science Indicators, a Química, Enginyeria, Medicina Clínica, Ciències Agrícoles, Ciències Socials, Medi Ambient i Ecologia, Geociències i Bioquímica i Biotecnologia.

Els fons recaptats per a la recerca l’any passat (la suma dels fons competitius, no competitius i recursos propis de la URV) sumen 28,4 M€. D’aquest total, un 58%, 16,4 M€ es van dedicar a contractar més personal per fer investigació. En total a la URV s’hi dediquen 1.131 persones.

En el curs 2015-16, les tesis defensades van ser 242, amb un percentatge del 30% de doctorands internacionals, davant les 191 del curs anterior. En l’interval 2005-16, a la URV s’han creat una vintena d’empreses derivades (spin-off) i tres empreses reconegudes (start-up), i l’any 2016 hi havia dotze empreses vigents.

Pacte Nacional per les Universitats

El rector de la URV Josep Anton Ferré ha enviat als rectors de la resta d’universitats públiques catalanes un document que, sobre la base del que ja va fer públic l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), formula dues propostes d’augment del finançament de les universitats.

En el marc del Pacte Nacional per les Universitats, que va anunciar el president de la Generalitat Carles Puigdemont el dia 18 de maig, en l’acte del 25è aniversari del desplegament del sistema universitari català, Josep Anton Ferré fa dues propostes a l’administració catalana: una, que s’incrementi en 100 M€ el total de l’aportació pública a les universitats catalanes durant 3 anys consecutius fins a 300M€, que es destinarien a augmentar la subvenció pública de cadascuna d’elles en un 10%, i en un altre 10% a reduir els preus públics anuals que paguen els estudiants per matrícula i taxes. Les universitats podrien fer front així a l’equilibri pressupostari, al Pla Pluriennal d’infraestructures, a elevar el sostre de despesa del capítol I (personal) amb el mateixos efectius humans EJC, (equivalent a jornada completa) i a augmentar el sostre de despesa del capítol I amb un increment d’aquests efectius. En l’apartat de taxes, es podria d’aquesta manera igualar el preu del màster al grau i reduir la cobertura dels preus públics fins al 15% del cost real d’una plaça.

La segona proposta consisteix en cofinançar la recerca de les universitats. Es demana un increment en 50M€ durant tres anys, en total 150M€, que es destinarien en un 90% a cofinançar els recursos competitius i no competitius aconseguits, i els recursos propis dedicats a la recerca; i el 10% restant a una acció consorciada per a tots els organismes que fan recerca: a la compra de la biblioteca digital (revistes científiques) i a infraestructures científiques compartides.

No discriminació per identitat de gènere

Al Consell de Govern s’ha aprovat un protocol per a la no-discriminació per identitat de gènere en els col·lectius de la comunitat universitària. Seguint el model d’altres protocols transgènere, es podrà generar un “alies” (nom volgut) per a aquelles persones que ho sol·licitin i disposin de l’acreditació d’estar en un procés de transició, per tal d’utilitzar-lo en totes aquelles relacions internes d’àmbit universitari que no exigeixin que hi figuri el nom legal. Per exemple, en el carnet URV, en el correu electrònic i a les llistes de classe.