Territori i Sostenibilitat finalitza la millora del port natural de l’Estany, a l’Ametlla de Mar

Es tracta del primer projecte d’infraestructura verda que executa el Departament amb el suport de fons europeus dins d’un programa de recuperació paisatgística i restitució de la biodiversitat

La Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, acompanyada de l’alcalde de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), Jordi Gaseni,ha visitat avui les instal·lacions del port natural de l’Estany, un cop finalitzat el gruix de les obres de recuperació ambiental que el Departament de Territori i Sostenibilitat hi ha dut a terme. Es tracta del primer gran projecte d’infraestructura verda que la Generalitat impulsa dins del programa europeu que té per objectiu restituir l’equilibri ambiental d’indrets afectats per l’activitat humana. Les obres van començar el passat mes de gener i han suposat una inversió de prop de 293.000 euros, finançats per la Unió Europea, dins dels programesHorizon 2020, LIFE i FEDE
El port natural de l’Estany és un indret singular del litoral de l’Ametlla de Mar, utilitzat durant anys per a l’amarratge de petites embarcacions fins a la construcció de l’actual port pesquer i nàutic. Les obres han permès recuperar aquest espai i dignificar-lo, després d’anys en desús. A la tardor, quan la climatologia sigui més favorable, es procedirà a la plantació de vegetació al perímetre del port, i es completarà, així, l’actuació.
Millora de 2 hectàrees
La recuperació ambiental del port natural de l’Estany ha permès la neteja i millora de 2 hectàrees de superfície aproximadament, integrada dins del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) i la Xarxa Natura 2000.
Les obres han inclòs:
Neteja del fons marí,  retirada d’embarcacions i sistemes d’amarratge:s’han retirat 15 embarcacions enfonsades i s’han extret 4 tones de ferros i metalls, així com 10 mde formigó i uns 200 pneumàtics i altres residus.Els amarratges més antics s’han conservat pel seu valor patrimonial. També s’ha retirat l’escullera que representava un moll artificial al port.
 
Demolició i restauració d’edificacions: com a millora paisatgística i per raons de seguretat s’ha enderrocatl’edifici ubicat a la punta de l’Estany, tambés’han recuperat dues edificacions més, fent de nou el revestiment, la neteja, i la substitució de portes i finestres.
 
Millora d’accessos i senyalització: s’ha eliminat el ferm malmès del vial d’accés per millorar la permeabilitat del sòl, s’ha millorat el gual existent, i s’ha instal·lat nova senyalització d’usos. També s’ha reforçat l’escullera per estabilitzar el vial d’accés i s’ha col·locat un cordó per recuperar la sorra de platja i limitar la zona d’aparcament i el vial.
Instal·lació de boies de fondeig ecològic: s’han col·locat 4 boies per a l’amarratge d’embarcacions petites.

Millora del dic del port: s’ha milloratla plataforma del dic del port construint una llosa de formigó i reforçant l’exterior amb escullera recuperada.

Neteja de vegetació i millora de camins: s’ha esbrossat  el camí GR-92 per donar-li continuïtat i s’ha construït un pas sec amb pedres per travessar la zonahumida. Així mateix, s’han eliminat espècies vegetals invasores, sobretot Myporumlaetum, Aloe veraAgave americana.
Millores en la llacuna: S’han instal·lat dos piezòmetres pel control de la qualitat de les aigües i dels nivells de salinitat de la llacuna recuperada.
En la línia de l’estratègia europea
El Departament de Territori i Sostenibilitatimpulsa l’execució de projectes d’infraestructura verda per revertir els efectes d’un desenvolupament poc sostenible i proposar i desenvolupar actuacions de recuperació del capital natural. Es dona compliment, així, a un dels eixos principals d’Europa 2020, l’estratègia de la Unió Europea per assolir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. El seu full de ruta marca que la infraestructura verda constitueix un pas important cap a la protecció del capital natural i també està inclosa en l’estratègia de la UE sobre la biodiversitat.
En aquest marc, el Departament preveu executar prop d’una vintena d’actuacions properament dins d’aquest programa. Entre les més immediates,  aquest juliol el Departament també ha licitat les obres de recuperació de sistemes dunars a les platges de l’Empordà, concretament a Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador (Alt Empordà), i Torroella de Montgrí i Pals (Baix Empordà), amb un pressupost de prop de 500.000 euros. L’objectiu és frenar els factors de degradació dels sistemes dunars, i indirectament de la seva flora i fauna associada; recuperar-ne la morfologia natural; eliminar la flora invasora; i recuperar els hàbitats dunars reforçant la vegetació autòctona.
A més, aquest any es preveu executar la restauració del pas de fauna a l’estany de la Cardonera i d’en Pous, a Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) per millorar la connectivitat afectada per la construcció de la carretera GI-6002, amb un pressupost de gairebé 164.000 euros.
Així mateix, té en marxa la redacció d’estudis i projectes, com ara la recuperació de la connectivitat ecològica de l’Espai d’Interès Natural Tamarit-Punta de la Móra (Tarragonès),i la millora i adequació de les georutes de la Vall d’Àger (Noguera), entre altres.