Repsol inicia la parada de part del complex industrial

• Els treballs previs poden ser perceptibles des de l’exterior tant pel soroll, com per les possibles olors. David Oliete.

La parada programada es produeix a les principals plantes químiques del Complex Industrial de Tarragona

Els treballs previs poden ser perceptibles des de l’exterior tant pel soroll, com per les possibles olors

Repsol realitzarà inversions per reduir la petjada ambiental, millorar la innovació tecnològica i la competitivitat i es duran a terme inspeccions i treballs de manteniment

La lluita contra el canvi climàtic i la reducció de l’impacte sobre l’entorn guien les inversions de la parada

Els treballadors que participen en la parada han seguit cursos específics de formació en matèria de seguretat.

Repsol inicia avui una parada programada de part de les seves instal·lacions del Complex Industrial de Tarragona, amb la seguretat com a màxima prioritat. Seguretat de les persones que intervenen a la parada, del medi ambient i de les pròpies instal·lacions.

Els treballs previstos comporten la parada d’una part del Complex Industrial, en concret de les plantes químiques de Butadiè, Poliolefines (PBD i PP) i Olefines (cracker). Les unitats de refinació continuaran en funcionament.

Durant la parada es realitzaran inversions en seguretat, innovació tecnològica i medi ambient, així com tasques d’inspecció, manteniment, reparació i neteja d’equips. D’aquesta manera, es pretén garantir l’operativitat de les plantes i l’eficiència energètica i la competitivitat durant el proper cicle. L’estimació és finalitzar els treballs aproximadament a finals de novembre.

En els primers dies de la parada programada els treballs poden comportar sorolls audibles des de l’exterior de les instal·lacions industrials -per vaporització de línies i equips- i poden ocasionar episodis puntuals d’olors, a causa de l’obertura de columnes, recipients i equips. Puntualment, també es podran produir episodis de torxa.

COORDINACIÓ DE SEGURETAT

Tota l’organització ha participat en la gestió i coordinació d’aquesta parada que donarà feina de manera directa a una mitjana diària de 2.300 persones, a més de les 2.700 habituals. Es preveuen puntes de feina durant les quals accediran al Complex fins a 3.000 treballadors per realitzar treballs relacionats amb la parada. Des de Repsol s’ha realitzat un esforç per fomentar l’ocupació entre les empreses i els treballadors de l’entorn immediat. Aquest volum de persones i treball, equival a un total de 790.000 hores-home: si els treballs de la parada els pogués fer una única persona, hauria de dedicar 790.000 hores, que repartides en jornades de 7 hores, suposarien 112.858 dies de treball, és a dir, 512 anys treballant.

La seguretat del personal que participarà en la parada és la màxima prioritat de Repsol. En aquesta línia, s’estan desenvolupant cursos de formació específica per als treballadors de plantilla i de les empreses auxiliars que participaran en els treballs. A més de la formació ordinària, s’han impartit un total de 18.000 hores de formació extraordinària en matèria de seguretat.

Durant la parada hi haurà un grup de coordinació de seguretat integrat per personal de Repsol i de les empreses de serveis. Aquest grup de coordinació, juntament amb les assistències d’experts en activitats de seguretat i els delegats de prevenció de Repsol comptarà també amb una selecció dels millors delegats de prevenció de les empreses col·laboradores, on per primer cop, s’ha realitzat aquesta selecció amb la implicació del sindicat CCOO. Per tal de garantir la màxima seguretat dels treballs, el nombre total de persones dedicades a tasques de prevenció suposarà el 10% del personal total de la parada.