La primera ‘fintech’ catalana en gestionar carteres d’inversió capta 4,5 MEUR

Imatge del conseller delegat de la fintech InbestMe, Jordi Mercader, en el transcurs d'una entrevista amb l'ACN l'agost del 2017

La tecnològica InbestMe assegura que el seu millor pla de màrqueting és la nul·la rendibilitat que obtenen els bancs dels dipòsits dels seus clients

ACN Barcelona .- InbestMe és el primer ‘robo-advisor’ (gestor automatitzat de carteres d’inversió) català reconegut per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’objectiu d’aquesta ‘fintech’ (serveis financers a través de plataformes d’Internet) és rendibilitzar al màxim els estalvis dels petits inversors a partir de 5.000 euros. Jordi Mercader, conseller delegat d’InbestMe, explica que l’empresa va iniciar la seva activitat l’1 de març d’aquest any i fins al juliol ha captat 4,5 milions d’euros, amb una mitjana d’inversió d’uns 15.000 euros per inversor. El pla estratègic de l’empresa preveu captar 300 milions d’euros fins al 2020. Mercader destaca que la millor publicat per a la seva oferta és la baixa rendibilitat que els inversors obtenen dels seus estalvis en els canals més habituals que ofereixen els bancs o els gestors de patrimonis.
Una gran majoria de ciutadans veuen amb preocupació com els seus estalvis en dipòsits bancaris o invertits en fons d’inversió no obtenen cap tipus de rendibilitat i el seu capital se’l consumeix l’increment de la inflació. Mercader assegura que aquest és el millor pla de màrqueting d’InbestMe per consolidar-se en el mercat.

En només cinc mesos d’activitat, entre l’1 de març i el 31 de juliol, aquesta ‘fintech’ dedicada a la gestió d’inversions ha captat 4,5 milions d’euros, amb una mitjana d’inversió d’uns 15.000 euros per client captat, segons explica el conseller delegat d’aquest ‘robo-advisor’, una nova figura financera que irrompre amb força en el mercat de la gestió dels estalvis a través d’internet.

Accés obert a partir de 5.000 euros d’estalvis

L’avantatge d’una ‘fintech’ ‘robo-advisor’ és que permet no només una millor rendibilitat de les inversions, pels baixos costos de les comissions que apliquen, sinó perquè també suposen una democratització de la gestió dels estalvis a l’obrir les portes a partir de 5.000 euros i sense exigir disposar de grans sumes de diners i d’un gran patrimoni com fa la banca privada.

Mercader explica que habitualment el primer contacte que reben d’un potencial client és d’una persona que truca amb una certa ”frustració” perquè els seus estalvis van perdent valor patrimonial al no obtenir rendibilitats.

El conseller delegat assegura que les baixes rendibilitats dels fons d’inversió o gestores de patrimonis no ve condicionada per un entorn de baixos tipus d’interès sinó per les elevades comissions no transparents que cobren els bancs i el gestors tradicionals que se situen entre el 2,5% i el 3%. Unes comissions que es ”mengen” les rendibilitats i que fan que en molts casos provoquin pèrdues en les carteres de la majoria d’estalviadors.

La comissió d’InbestMe és del 0,55% en inversions entre 5.000 i 1 milió d’euros, més la comissió que cobren els fons indexats que de mitjana suposa el 0,22%, cosa que deixa el cost total en 0,77%, preu màxim de qualsevol comissió d’aquesta ‘fintech’. A partir d’un milió d’euros el preu de la comissió baixa fins el 0,52% (0,30% de la ‘fintech’ i 0,22% del fons). A més, en aquest primer any d’activitat, InbestMe té una promoció de zero comissions si l’inversor aporta 15.000 euros.

Alternativa ”solida” als fons d’inversió de la banca

Mercader explica que InbestMe vol ser una ”alternativa” a l’activitat bancària en la gestió de carteres d’inversió i estalvi. ”Som una alternativa a la banca no pel servei dels dipòsits bancaris, però sí que ho som una alternativa molt sòlida a la gestió de carteres d’inversió dels estalviadors”.

Els ‘robo-advisor’ es caracteritzen perquè les seves inversions no es canalitzen a través de títols borsaris d’empreses sinó a través de grans fons indexats, els ETFs, que en la seva estructura interna estan configurats per unes 3.000 posicions de diferents empreses. A més, en el cas de la ‘fintech’ InbestMe, les seves carteres estan basades en fons indexats internacionals i els valors espanyols tan sols representen entre l’1% i el 2% de la seva cartera.

Un ETFs és una figura d’inversió que està registrant importants creixements en el mercat dels gestors de patrimonis de les ‘fintech’. Un ETFs podria ser per exemple un fons indexats a l’Ibex35 o a l’Euro stoxx50. Al món hi ha en aquests moments 5.083 fons indexats en el mercat internacional, en xifres tancades al juny d’aquest any.

Mentre que el 2005 els ETFs d’arreu del món gestionaven 417.000 milions de dòlars, en el juny del 2017 el valor d’aquestes carteres s’ha enfilat fins als 4 bilions de dòlars.

Mercader comparteix l’advertiment dels tradicionals fons d’inversió que alerten que ”rendibilitats passades no asseguren rendibilitats futures”. Tot i això, el fet que la seva cartera jugui amb fons indexats d’arreu del món, on s’incorporen centenars de valors patrimonials, i que aquests es vagin modificant regularment, fa que les possibles pèrdues conjunturals d’alguns títols siguin compensades per altres títols.

Així, en una de les últimes crisis financeres que s’ha viscut al món, per l’impacte del ‘Brexit’, la cartera d’inversió d’InbestMe va patir una pèrdua conjuntural del 2%, molt per sota de la caiguda mitjana de les principals borses, que es van situar pròximes al 10%. Mercader subratlla que l’inici de l’activitat d’InbestMe en el mercat es va fer l’1 de març d’aquest any, però que la gestió interna de la cartera d’inversions d’aquesta ‘fintech’ va començar el 2015.

Tot i que rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures, Mercader destaca que la rendibilitat mitjana obtinguda en el primer semestre d’aquest any ha estat del 2,8% en contra del 0,8% de mitjana dels índex internacionals i de l’1,6% dels fons de l’estat espanyol.

Liquiditat immediata

L’estructura de la cartera d’inversió d’InbestMe té 11 perfils condicionats a la tipologia de l’inversor i a la seva edat que van de més risc, amb més pes de fons indexats de valors de renda variable, a menys risc, amb menor pes de la renda variable.

La liquiditat que ofereix InbestMe és immediata i assegura que l’inversor que vulgui o necessiti retirar els seus diners per algun imprevist ho pot fer sense penalització en un màxim de tres dies, el temps per donar de baixa el capital dels FTEFs. A més, InbestMe està regulada per (Fogain), la Societat Gestora del Fons de Garantia d’Inversions que assegura un capital de 100.000 euros dels dipositants i que ells, unilateralment, han decidit augmentar aquesta garantia fins als 500.000 dòlars.

L’entrada a InbestMe, com qualsevol fintech que gestiona carteres d’inversió, es fa a través d’omplir un qüestionari on el client determina el perfil de risc i la personalitat de l’inversor. Un sistema d’algoritmes entra en joc per fixar les inversions del nou client.

El potencial dels ‘mil·lennistes’

La generació ‘mil·lennista’, els nascuts entre 1980 i el 2000, una generació digital i allunyada de les tradicionals oficines bancàries, ha estat la més activa a l’hora d’omplir el qüestionari d’entrada d’aquesta ‘fintech’ i suposen a dia d’avui el 37% dels perfils realitzats. Tot i això, Mercader apunta que els principals clients són persones de més edat, amb estalvis acumulats, i ”frustrats” de veure com van perdent capital en els seus dipòsits o inversions en fons d’inversió.

La iniciativa d’aquesta fintech catalana té un equip de 10 socis amb diferents participacions de capital que acompanyen al conseller delegat, tots ells amb àmplia experiència en el mercat financer i de la gestió de patrimonis.

Mercader té una participació accionarial majoritària dins de l’empresa i entre els altres socis que participen està Jordi Martínez, director d’Educació Financera de l’Institut d’Estudis Financers (IEF); Joan Albalate, soci dels despatx Cuatrecasas Gonçalves Pereira; Lorenzo Ippoliti, membre del comitè d’inversió i amb un llarg itinerari treballant en bancs italians com Unicredit, Banca Leonardo i San Paolo Iml; i Juanjo Massó, membre del comitè d’inversió i economista que ha passat pel Grup Santander i CaixaBank.