Port Tarragona finalitza el vial perimetral de la ZAL amb 3,3 milions d’inversió

La intervenció ha consistit en 1.300 metres de carretera, quatre carrils, dos per sentit,  amb dues rotondes intermèdies; En total s’han invertit 15 mesos d’obres  

Les obres que ara finalitzen consisteixen en l’execució del vial interior que  connecta la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) amb les diferents carreteres i punts de connexió amb la xarxa general de  carreteres del territori. Compta amb 1.300 metres de carretera, quatre carrils, dos per sentit,  amb dues rotondes intermèdies. La Zona d’Activitats Logístiques del Port de Tarragona és  un espai de 1 milió de m2 i de 250.000 m2 de sostre disponible per acollir inversions  empresarial d’alt valor afegit. En aquests moments, s’estan realitzant els treballs finals de  les obres del vial perimetra i s’està a l’espera dels tràmits administratius per recepcionar les. Es tracta del primer dels tres projectes d’accessos que connectaran la ZAL a les  carreteres de l’entorn. Aquesta intervenció es va iniciar el 25 d’octubre de 2021 per un  import de 3.337.868,96€ (sense IVA) i han tingut una durada de 15 mesos. 

Desenvolupament de la ZAL 

Rere la finalització de la construcció del vial de la ZAL segueuixen ara tres obres més i en  marxa actualment: 

Rotonda C31B 

La nova rotonda se situarà en l’encreuament entre la C-31B, la TV-3146 i el nou accés a la  ZAL, facilitant d’aquesta manera l’entrada de tot tipus de vehicles, especialment camions,  cap a les empreses logístiques que en un futur s’implantaran en la zona. L’actuació en  aquest encreuament de carreteres connectarà amb el vial perimetral de la ZAL. La  Generalitat de Catalunya serà l’encarregada de licitar, adjudicar i executar les obres, que  està previst que sigui durant l’últim quadrimestre de l’any amb una inversió prevista de 3,4  milions d’euros que finançarà íntegrament el Port de Tarragona. 

Vial inferior de la C31B 

Aquest pas inferior sota la C-31b, la carretera que uneix Tarragona i Salou, és el projecte  d’accessos que té per finalitat continuar el vial que ara s’ha donat per finalitzat i que  permetrà connectar la ZAL amb el vial de vehicles pesats que dona accés a l’A-7 (vial dels  Prats). L’obra ha estat adjudicada a les empreses Lantania, S.A.U i Roma Infraestructures i Serveis, S.A.U per un import de 5.258.338 euros (abans d’impostos) i es començaran els  primers treballs el proper mes, la durada dels quals s’allargaran uns 12 mesos.  

Desviament del canal de drenatge 

El Port Tarragona també es troba treballant en el desviament del canal de drenatge de les  aigües pluvials de Vila-seca i de les carreteres A-7, C-31b i TV-3146 situat en l’espai portuari  destinat a acollir la Zona d’Activitat Logístiques (ZAL). El projecte té un termini d’execució  de 8 mesos que s’espera donar per finalitzat abans de l’estiu i un pressupost de més de 1,2  milions d’euros. Actualment aquest canal transcorre pel mig dels terrenys que es  rehabilitaran mitjançant el projecte de restauració i ordenació dels Prats d’Albinyana,  integrats dins de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa s’ha de desviar per evitar que passi  pel mig d’aquesta zona natural. 

El vial en xifres 

Durant el procés de construcció d’aquest vial s’han mogut un total de 18.500 m3 de terres i s’hi ha col·locat 30.000 m3 de terraplè per guanyar cota. Per estalviar costos i donar més  fermesa al vial per on circularan majoritàriament vehicles de gran tonatge, la part superficial  de la base s’hi ha realitzat una barreja del terraplè amb ciment d’un gruix de 30 cm i 9.000  m3. Addicionalment s’hi ha afegit una capa de 30 cm més de ciment i un total de 9.500 m3 per donar-li un punt més de fermesa. 

En total s’hi ha col·locat 3 capes d’asfalt que sumen 12.000 tones alhora que s’hi ha instal·lat  3 km de biondes. 

Pel que fa a mesures mediambientals, l’Autoritat Portuària de Tarragona ha instal·lat més  de 60 faroles amb tecnologia led que ajudaran a l’estalvi energètic. També ha sembrat 5.500  m2 d’hidrosembra als talussos mentre que en les dues rotondes s’ha utilitzat ceràmica  reciclada i jardineria adaptada amb baixes necessites hídriques. 

La construcció ha tingut en compte la futura urbanització de la ZAL i ja compta amb la pre instal·lació de serveis com el de la xarxa de telecomunicacions o les canonades d’aigües  fluvials alhora que ha comptat en tot moment amb supervisió arqueològica.  

Un salt endavant 

El desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona preveu  la urbanització d’aproximadament 915.000 m2. La ZAL suposarà la creació de més de 4.200  llocs de treball directes i indirectes i implicarà un increment del 20% de l’espai portuari per  a les activitats logístiques al Port de Tarragona. S’espera un impacte positiu en el tràfic  marítim xifrat en un increment d’entre 2,7 i 4,6 milions de tones més a l’any.

El desenvolupament de l’espai ZAL segueix els estàndards actuals de sostenibilitat. Preveu  incloure tecnologies per augmentar l’eficiència energètica, per reutilització de l’aigua d’ús  industrial, etc. I segueix un disseny urbanístic sostenible amb elements per a la mitigació  del canvi climàtic, com per exemple, zones verdes, arbrat i recuperació de l’aigua de pluja. 

Més informació a: https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/negoci/zona-d-activitats-logistiques