El PIB a Catalunya accelera una dècima més que en conjunt d’Espanya en el segon trimestre

L’economia catalana creix un 1% entre abril i juny, dues dècimes més que el trimestre anterior

ACN Barcelona .- L’economia catalana accelera a un ritme superior al del conjunt de l’estat espanyol. Entre l’abril i el juny, el PIB a Catalunya va créixer un 1%, segons les dades avancades de l’Idescat i el Departament d’Economia. Mentrestant, en el mateix període, l’economia espanyola va accelerar un 0,9%, segons les xifres de l’INE fetes públiques també aquest divendres. El creixement intertrimestral de l’1% és dues dècimes superior al registrat entre gener i marc. En taxa interanual, el PIB català accelera un 2,8%, per sobre del 2,6% registrat en el primer trimestre.

Per sectors, el creixement interanual del valor afegit brut industrial se situa en un 2,8%, una taxa inferior a la del trimestre anterior, però que continua sent molt positiva, com ve succeint des de l’any 2014, tal com remarquen l’Idescat i el Departament d’Economia en un comunicat. Aquestes dades confirmen uns creixements de la indústria (en mitjana dels dotze darrers mesos) més elevats a Catalunya que al conjunt de la zona euro i que a les economies de major pes econòmic a Europa. Les agrupacions sectorials on la producció industrial manufacturera mostra un comportament interanual més positiu són les de tèxtil i confecció, la maquinària i equips mecànics, i els productes farmacèutics.

La construcció continua guanyant força i el segon trimestre d’enguany creix un 6,9%, gràcies al subsector residencial i, en particular, l’habitatge. El nombre d’habitatges iniciats mostra creixements relatius molt importants, dins d’uns nivells absoluts encara moderats. L’augment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social i la millora del consum de ciment denoten el dinamisme que està prenent el sector malgrat el fre de l’obra pública. Les dades recents mostren una millora de la licitació oficial però, tot i això, l’evolució de la inversió en els pressupostos públics no permet preveure una revitalització de l’obra pública a curt termini.

Pel que fa al sector de serveis, els indicadors, tant a partir del nivell d’activitat com d’ocupació laboral, mostren una acceleració del sector. En termes de valor afegit, les estimacions d’avanç del segon trimestre mostren un creixement interanual del 2,5%, que millora en 3 dècimes els resultats del trimestre anterior. Quant a l’activitat turística, el volum de turisme estranger ha augmentat un 10,5% interanual els cinc primers mesos de l’any i la despesa turística un 13,6% el mateix període. L’evolució de les pernoctacions hoteleres del turisme estranger fins al juny ha estat molt positiva, si bé les pernoctacions del turisme interior i de la resta de l’Estat han evolucionat més lentament.

Amb un 1,4%, l’agricultura és el sector que menys creix. Aquesta taxa està molt per sota de la registrada el primer trimestre (4,8%) i durant els quatre trimestres de l’any passat, amb taxes de creixement del 9,2% (quart trimestre), 11,8% (tercer trimestre) 11,2% (segon) i 8,2% (primer).