La nuclear Ascó I es torna a connectar a la xarxa després d’acabar la recàrrega de combustible

Durant aquesta parada s’han dut a terme intervencions per incrementar la seguretat i orientades a l’operació a llarg termini de la central

ACN Ascó .- La unitat I de la central nuclear Ascó torna a estar connectada a la xarxa elèctrica des de dos quarts de set de la tarda d’aquest diumenge 25 de juny, un cop finalitzats els treballs corresponents a la 25a recàrrega de combustible, donant pas a un nou cicle d’operació de la planta. Més d’un miler de treballadors addicionals de diferents empreses de servei han participat en les tasques de manteniment d’aquesta recàrrega on s’han dut a terme més d’11.800 ordres de treball. La majoria de les intervencions fetes han estat adreçada a incrementar la seguretat de la central i la seva operativitat a llarg termini. Entre els treballs fets, cal destacar la substitució de motors en diversos equips de seguretat, la modernització del sistema de control electrohidràulic de la turbina principal i les inspeccions completes dels tubs dels tres generadors de vapor i del recobriment metàl·lic de la contenció.
Un altre treball singular ha consistit en l’extracció de l’intern inferior del vas del reactor, activitat que ha permès fer una inspecció dels suports i guies d’aquesta estructura, verificant el seu correcte estat de conservació i l’absència de danys. Es tracta d’una activitat complexa, realitzada per personal altament especialitzat, entre el qual es troben operadors de càmera, gruistes, operaris de caps, operaris elèctrics, bombers i monitors de protecció radiològica, a més del cap de maniobres i els supervisors d’ANAV.

Substitució del rotor
També s’ha dut a terme la inspecció completa de l’alternador principal, incloent l’extracció del rotor. En dur a terme aquesta activitat, es va constatar que aquest equip requeria ser reparat, el que va portar a determinar la seva substitució, malgrat no estar inicialment previst en el programa de recàrrega. Per a això, ANAV va decidir desplaçar el rotor disponible a la central nuclear Vandellòs II, que va ser traslladat a Ascó, mitjançant un transport especial.

Aquesta 25a recàrrega de combustible de la central nuclear Ascó I marca, així mateix, la finalització del projecte de reforç de la seguretat, ja que en ella s’ha procedit a completar la implantació de l’última modificació de disseny: la substitució dels segells principals de les bombes de refrigerant del reactor.

Amb aquesta intervenció conclou, per tant, un projecte de cinc anys de durada i d’uns 100 milions d’euros d’inversió en les tres centrals d’ANAV, l’objectiu del qual ha estat augmentar la robustesa de les plantes per fer front a eventualitats extremes, que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.