La UE finança Repsol amb 62 milions per posar en marxa a Tarragona el major electrolitzador d’Espanya

Repsol lidera el consorci que, juntament amb Enagás Renovable, Iqoxe i Messer, col·labora en el disseny i la construcció d’aquest electrolitzador per al qual es preveu una inversió de 320 milions d’euros. 

El programa europeu Innovation Fund, un dels més grans del món per al desenvolupament de tecnologies innovadores de baixes emissions de carboni, tria aquest projecte a la seva tercera convocatòria 

Altres projectes que lidera Repsol ja han estat adjudicataris de finançament en anteriors convocatòries d’aquest programa, com ara l’Ecoplanta Molecular Solutions, que també s’ubicarà a Tarragona 

La Comissió Europea ha concedit 62 milions d’euros a Repsol, dins del programa Innovation Fund, per a posar en marxa a Tarragona l’electrolitzador més gran d’Espanya, de 150 MW. Aquest Fons d’Innovació és un dels programes de finançament més grans del món per al desenvolupament de tecnologies innovadores de baixes emissions de carboni. 

En aquesta tercera convocatòria per a projectes a gran escala i amb un pressupost total de 3.600 milions d’euros, la Comissió Europea ha rebut 239 sol·licituds, triant finalment 41 projectes. Un és el denominat projecte T-HYNET de Repsol. 

Es tracta d’un electrolitzador amb capacitat de 150 MW en la primera fase, la posada en marxa del qual està prevista el 2026. En una segona fase, que començaria a partir del 2027, la capacitat de producció d’hidrogen renovable s’incrementaria fins a 1 GW. 

Electrolizador de gran escala 

El projecte, que s’emmarca dins la Vall de l’Hidrogen de Catalunya i del Corredor de l’Hidrogen de l’Ebre i es troba englobat dins el consorci SHYNE, suposa un impuls a la creació de clústers al voltant de l’hidrogen renovable. 

L’objectiu és acoblar la capacitat de producció a les necessitats de la indústria adjacent i de nova creació, a més de diversificar els usos de l’hidrogen renovable, de manera que l’ecosistema sigui tan eficient com sigui possible, tant en costos de producció com de transformació i logístics. 

Repsol lidera el consorci que, juntament amb Enagás Renovable, Iqoxe i Messer, col·labora en el disseny i la construcció d’aquest electrolitzador, per al qual es preveu una inversió de 320 milions d’euros. 

L’electrolitzador disposarà de les millors tecnologies per minimitzar el consum d’aigua per produir hidrogen i oxigen renovables. L’hidrogen renovable s’emprarà com a matèria primera a la indústria local, com a combustible industrial, a la mobilitat i per injecció a la xarxa de transport de gas natural. A més, T-HYNET forma part de l’European Hydrogen Backbone per a dinamitzar els fluxos d’hidrogen entre els països de la UE. 

El projecte preveu construir un col·lector d’hidrogen per transportar-lo als consumidors del Pol Petroquímic, i a l’Ecoplanta. Aquest projecte, actualment en fase d’enginyeria, contribueix a la descarbonització de diferents sectors de l’economia i està alineat amb els objectius marcats tant per la Unió Europea com pel Govern d‘Espanya en la capacitat de producció d’hidrogen renovable. 

Altres projectes que lidera Repsol ja han estat adjudicataris de finançament en diferents convocatòries del programa Innovation Fund. Entre ells, el 2021, la Comissió Europea va decidir finançar la planta pionera de valorització de residus, Ecoplanta Molecular Solutions, al Morell (Tarragona), la posada en marxa de la qual està prevista el 2026. 

Per a més informació et deixo aquest enllaç: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3787