El Govern aprova destinar 2 MEUR per a les convocatòries d’ajuts al desenvolupament local 2017-2019

Foto de la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar

Es preveu que els ajuts, dins el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, generin una inversió de gairebé 4 milions a les zones pesqueres del país

ACN Barcelona .- El Govern ha aprovat aquest dimarts una despesa de 2 milions d’euros per a les convocatòries 2017-2019 d’ajuts per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatives en el marc de la mesura 4.1.2 del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020. En aquest programa, el desenvolupament local participatiu s’emmarca dins de la prioritat 4, dirigida a fomentar l’ocupació i la cohesió territorial, i que inclou diverses mesures, entre elles la 4.1.2, que correspon al finançament dels projectes o operacions de desenvolupament local participatiu amb una dotació de 5.723.529,41 euros de despesa pública total per tot el període de programació 2014-2020, amb un cofinançament del FEMP del 85%.
Així, el Govern assenyala que amb l’objectiu d’iniciar l’execució de la prioritat 4 durant el segon semestre de 2017 cal convocar la primera ordre d’ajuts de la mesura 4.1.2, del període de programació 2014-2020, a la qual cosa es destinarà l’import aprovat avui. Amb els projectes que es fomentaran amb els ajuts objecte d’aquestes convocatòries està previst generar una inversió de gairebé 4 milions d’euros en els territoris pesquers seleccionats de Catalunya, amb l’execució de més de 15 projectes que comportaran la creació de més 5 llocs de treball directes.

I en relació als llocs de treball, el Govern destaca també que els proveïdors que han d’executar la inversió generada són empreses ubicades a Catalunya relacionades amb el sector pesquer i aqüícola, i per tant, de manera indirecta fomentaran la creació i consolidació de més llocs de treball durant l’execució dels projectes fomentats segons l’estratègia de desenvolupament local participativa, generant també impostos, taxes i plusvàlues que compensaran la despesa realitzada per la Generalitat en el foment d’aquestes actuacions.