El Fòrum Smart debat sobre com fer més intel·ligents les ciutats

Empoderar les ciutats, que els seus habitants participin més de la vida política o basar-se en diferents mirades per prendre les decisions.

Són algunes de les propostes sorgides durant la cinquena edició del Fòrum Smart Tarragona, per tal de fer ciutats més intel·ligents. La trobada, titulada “Governança i inclusió a les ciutats intel·ligents”, s’ha celebrat aquest dimarts a la tarda al Teatre Magatzem de la Cooperativa Obrera Tarraconense, sota l’organització de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City i la Cooperativa Combinats, i amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, Repsol, Sorea, Tarragona Impulsa, Port de Tarragona, SECE i FCC.

 El Fòrum Smart s’ha iniciat amb una conversa conduïda pel periodista Ricard Lahoz i protagonitzada pels tres convidats de l’edició d’enguany: Quim Brugué, politòleg i expert en participació; Ricard Gomà, director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona; i Fernando Pindado, comissionat de Participació de l’Ajuntament de Barcelona.

Brugué ha iniciat el debat qüestionant si volem ciutats eficients o intel·ligents, tot posant en relleu la “necessitat de tenir mirades múltiples en la gestió dels aspectes tècnics”. Una complexitat en la reflexió vinculada a una major democràcia, “que és allò que genera intel·ligència”, ha exposat.

En la mateixa línia s’ha exposat Ricard Gomà, que ha manifestat que “hem d’anar a una ciutat intel·ligent amb una nova mirada, que tindrà sentit si conceptes com inclusió i governança s’inclouen en l’equació”. En la seva opinió “la ciutat el territori en el qual es pot generar intel·ligència sobre la complexitat i heterogeneïtat de la complexitat del dia a dia”. Per Pindado, les smart cities es creen “a partir de ciutadans intel·ligents que saben entendre que allò que afecta a la ciutat, a la política, forma part de l’activitat normal de les persones”. Segons el seu parer, el paper dels ciutadans ha de ser “estar atents a què passa a l’entorn”.
En la segona part del Fòrum Smart, dirigida per la periodista Agnès Llorens, s’han presentat cinc experiències basades en la participació i la intel·ligència col·lectiva, sempre amb finalitats socials:
Fundación Goteo
És una eina de crowdfunding feta amb valors, a partir de la intel·ligència col·lectiva i l’experiència d’usuari. Ha centrat la intervenció en “Capital Riego”, un dipòsit de grans donacions que es nodreix de diferents entitats públiques i privades
Braibook
Un dispositiu que converteix els llibres en llenguatge Braille. Des de l’entitat estan creant un dispositiu que pugui descodificar textos digitals i textos físics, per tal que l’invident quan vagi pel carrer pugui llegir cartells i senyals.
La colaboradora
Projecte de l’Ajuntament de Saragossa de caire col·laboratiu per potenciar la intel·ligència col·lectiva que facilita la relació i la intercooperació d’emprenedors i professionals que no tenen feina, a partir d’un coworking que usa un banc de temps per a l’intercanvi de coneixements i serveis entre iguals.
Participo.cat
Plataforma concebuda com a xarxa de persones per a la participació i la gestió per a entitats i administracions. Creada per la Cooperativa Combinats, de Tarragona, on convergeix l’entreteniment, la cultura i la transformació social.
Cívic Tarraco
Procés de participació impulsat per l’Ajuntament de Tarragona pel qual els ciutadans poden expressar les seves opinions per tal de concretar el pla d’usos de diferetns espais patrimonials per millorar la seva gestió.
Finalment, entre els presentadors de les experiències i els assistents s’ha generat un networking per intercanviar opinions i vivències sobre les diferents qüestions tractades i generar nou coneixement que pugui ser útil en el dia a dia de la seva activitat personal i professional.En total, una setantena de persones han participat en la cinquena edició del Fòrum Smart.