El tràfic del Port Tarragona continua a l’alça

La recuperació en la xifra de tràfics va començar a mostrar-se en l’agost de l’any passat. CEDIDA

Durant el mes de maig de 2021 es van moure 2,52 milions de tones, un 37,8% més  que el mateix mes de l’any anterior 

Tots els tràfics viuen augments en les seves xifres durant el mes de maig i en  l’acumulat dels primers cinc mesos 

Tarragona és un dels ports de l’àmbit estatal que més creix 

El Port Tarragona tanca el mes de maig amb 2.509.397 milions de tones mogudes, un  37,6% superior al mateix mes de l’any anterior. En l’acumulat l’augment és del 14,8%  respecte el 2020 i es situa en xifres similars a les de l’any 2017. 

La recuperació en la xifra de tràfics que va començar a mostrar-se en l’agost de l’any passat  queda reflectida en l’augment que han viscut tots els tràfics durant el cinquè mes de l’any. Els líquids a doll, els sòlids a lloure i la càrrega general han augmentat els seus moviments  en el que portem d’any 2021.  

Els sòlids a lloure viuen un mes de maig de pujades 

El sòlids a lloure han viscut un mes de maig de gran creixement després d’un abril amb poc  protagonisme. Els productes agroalimentaris han encapçalat aquesta millora, portant  l’increment mensual respecte 2020 del 123%, i en l’acumulat de gener a maig, aquesta  pujada ha estat del 24,8%.  

La nova aposta del Port de Tarragona per la càrrega general segueix donant els seus fruits  amb un augment del 71,5% respecte 2020 i un 27,2% en l’acumulat de 2021. En total es  van moure durant el cinquè mes de l’any 194.315 tones, i durant el 2021, 948.231. 

Els líquids a doll lideren en xifres absolutes els tràfics del maig amb un total de 1.745.983 tones mogudes, un 20% més que al 2020. En l’acumulat del primer quadrimestre de l’any  la xifra s’enfila fins al 8.576.234 tones i un augment del 10,5%. Els químics i el cru són els  productes que encapçalen aquest lideratge. 

Energètics, químics i agroalimentaris els que més creixen 

Els productes energètics, amb el petroli i els seus derivats són les mercaderies amb les  xifres absolutes més elevades del mes de maig. Amb un moviment mensual de 1.526.973 tones i un augment de prop del 4,8% respecte el 2020.

Els productes agroalimentaris són el segon gran grup de mercaderies en xifres absolutes.  Amb 476.669 tones mogudes durant el cinquè mes de l’any, amb un increment del 115,6%. 

El tràfic de productes químics ha estat l’altre grup de mercaderies del mes de maig,  recuperant xifres anteriors a la crisi sanitària. Amb 227.307 tones mogudes i un increment  respecte 2020 del 96,6%, és la tercera mercaderia amb més moviment del període i de  l’acumulat anual.  

Per percentatge d’augment, els adobs amb un increment del 486,2%, i els siderometal·lúrgics amb un 185,1% i el vehicles, amb un augment del 158,7%, són les  mercaderies destacades del mes de maig.  

Xifres positives 

Les dades dels darrers quatre mesos han situat el Port de Tarragona en una tendència a  l’alça força sostinguda que van començar a fer-se evidents a l’agost del 2020. Tarragona  és un dels ports de l’àmbit estatal que més creix, amb un 10,2 % en l’acumulat del primer  quadrimestre en comparació amb el mateix període l’any 2020. 

Les dades d’arribades de vaixells han crescut des d’inicis d’any. El mes de maig s’hi va  produir un increment del 34,8% respecte l’any anterior, aconseguint el segon millor registre  de tot 2020 i 2021, només per darrera del mes de març d’aquest mateix any.  

Xifres positives també en el còmput d’entrades i sortides de vehicles de les dàrsenes  tarragonines. L’acumulat de 2021 és un 16,2% superior a les de 2020. Els camions han  augmentat un 11,2% els seus moviments, mentre que els turismes un 12% per l’accés  principal al Port de Tarragona per l’Eix Transversal.  

La mitjana mensual de tràfics moguts pel Port de Tarragona del que portem de 2021 és de  2,5 milions de tones. Seguint la mateixa tendència, l’horitzó és que se superin les 30 milions  de tones a finals d’aquest exercici.