Adif executa noves obres per avançar en el Corredor Mediterrani

Les operacions es realitzaran en l’àmbit que ocupen Tarragona Viatgers, Tarragona Classificació i Tres Camins. CEDIDA

Es faran operacions en l’àmbit de les vies al voltant de Tarragona per a la implantació de l’ample estàndard

Donada la complexitat de les operacions i la necessitat d’actuar a l’àmbit de la infraestructura ferroviària, s’han establert plans alternatius de transport per als serveis de viatgers i els tràfics de mercaderies

Adif executarà entre aquest pròxim 16 de juliol i el 25 d’octubre noves actuacions per avançar en el desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya. En concret, aquestes operacions es realitzaran en l’àmbit que ocupen Tarragona Viatgers, Tarragona Classificació i Tres Camins.

D’aquesta manera, es dóna un nou impuls a l’execució del Corredor Mediterrani, un projecte estratègic per a la vertebració del transport ferroviari en tot l’arc mediterrani i la seva àrea d’influència.

Un cop finalitzi la instal·lació del tercer fil entre Castellbisbal i Vila-seca, l’àrea industrial i el Port de Tarragona tindran connexió directa en ample internacional amb Europa. Amb això, s’aconseguirà, entre altres beneficis, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i dels costos de transport, potenciant la competitivitat d’aquest àmbit.  

Els treballs es concentren en el tram Sant Vicenç de Calders-Nus de Vila-seca, en el que ja s’han muntat 15 aparells de via a les estacions de Tarragona, Tarragona Classificació i Tres Camins, s’ha iniciat la instal·lació del tercer fil i s’ha renovat la catenària, així com les travesses a Tarragona Classificació i trajectes.

També s’han adaptat les vies i les andanes de l’estació de l’estació de Vila-Seca, segons la nova configuració amb la instal·lació de 4 aparells de via mixtos, a més d’altres operacions a la capa de balast en determinats punts del tram.

D’altra banda, a l’estació d’Altafulla s’ha executat l’ampliació de la plataforma de la via 4 i les instal·lacions per l’ampliació del pas inferior. Mentre, a Torredembarra, s’ha realitzat el premuntatge dels aparells de via mixtes per la nova configuració de vies i s’ha realitzat l’ampliació de plataforma de la via 4.

Principals actuacions a desenvolupar entre juliol i octubre

En el període comprès entre el 16 de juliol i el 25 d’octubre de 2021, està previst cometre els treballs de substitució dels desviaments de l’estació de Tarragona Classificació, la via de Salou i els accessos al Port de Tarragona per aparells de tres fils per permetre continuar amb  la instal·lació del tercer carril en el Corredor Mediterrani.

Les obres s’iniciaran amb la modificació de la capçalera costat  Barcelona de la terminal de Tarragona Classificació, on s’instal·laran 6 desviaments per connectar aquesta terminal amb les vies principals de la línia Reus-Tarragona. A continuació, es faran els treballs a la capçalera costat Reus de la mateixa estació, on es col·locaran  10 desviaments i un canviador de fil.

Després d’aquests treballs, es durà a terme la substitució d’aparells a la via de Salou, que afecta l’accés de contenidors del Port de Tarragona i a la indústria de Tres Camins.

Tots els treballs descrits anteriorment es cometran principalment en cap de setmana, amb afecció a les circulacions a partir de les 23 h del divendres i les 9 h del dissabte i anàlogament per la nit de dissabte a diumenge.

Cuadro de texto: BORRADORUn cop concloses aquestes operacions, es realitzarà el canvi de software en els sistemes de gestió de trànsit per permetre l’entrada en servei de tots els aparells instal·lats fins aquell moment. Aquestes  operacions estan previstes per l’11 i el 12 de setembre, dies en els quals serà necessari interrompre de forma completa i permanent la circulació entre Tarragona i Reus, a més de la via de Salou, per permetre la seva execució.

Després del canvi de software, es remodelarà la via única del Francolí i per això serà necessari tallar durant 15 dies l’accés 1 del Port de Tarragona. Això permetrà la remodelació del tram metàl·lic del riu Francolí i la col·locació de 6 desviaments i un canviador de fil. 

A partir d’aquell moment, tots els nous desviaments instal·lats es posaran en servei per fases i es podran aixecar els antics desviaments d’ample convencional, a més d’instal·lar els darrers 2 canviadors de fil pendents a les vies generals.

A més del canvi de software, entre altres operacions destaquen ajustos de catenària en la zona dels desviaments, el muntatge de 29 aparells i la col·locació de 6 canviadors de fil per a tres amples.

Aquestes actuacions contribueixen al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com el número 9, que té entre les  metes desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat.

Pla Alternatiu de Transports

Atesa la complexitat de les operacions i la necessitat d’actuar en la infraestructura en servei, Adif, en col·laboració amb les empreses operadores, ha dissenyat un pla exhaustiu per reduir les afectacions als serveis de viatgers i de mercaderies, establint un programa que contempla 8 fases.

D’aquesta manera, s’han dissenyat plans alternatius per als períodes d’afectació a la circulació ferroviària, tant per als serveis de viatgers com de mercaderies.

Pel que fa al transport de viatgers de les línies R4, R5 i R16 de Rodalies, Renfe ha reprogramat el servei per tal de facilitar la mobilitat dels clients mitjançant el següent pla alternatiu:

Del 16 de juliol fins al 15 d’agost: en aquest període, entre les 23.00 h dels divendres i les 9.00 h dels dissabtes, s’interromprà la circulació entre Tarragona i Reus. S’habilitarà un servei alternatiu per carretera entre Reus-Cambrils-Sant Vicenç de Calders, i entre Tarragona-La Plana de Picamoixons.

També es reajustaran els horaris i es modificaran els recorreguts en alguns serveis per minimitzar l’afectació i evitar el transbordament per carretera.

Aquestes modificacions també es produiran els matins dels diumenges, ja que se circularà per via única en alguns trams afectats per les obres.

Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei es comunicarà a través de megafonia a les estacions i a l’interior dels trens, així com a les pantalles i teleindicadors. Els viatgers també poden consultar la informació i els horaris als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com i www.adif.es (apartat ‘Estat de la Xarxa’), al telèfon d’informació 900 41 00 41, a les Apps Rodalies de Catalunya i Adif al mòbil, així com a les xarxes socials (@rodalies, @renfe i @infoadif). 

Finançament europeu Aquesta actuació podrà ser cofinançada pel Mecanisme “Conectar Europa” de la Unió Europea (CEF).