Vila-seca inicia la nova edició de la campanya ‘+Vila-neta, +civisme’

S’ha iniciat a la Plana i properament continuarà a la Pineda

Recentment s’ha iniciat al municipi una nova edició de la campanya ‘+Vila-neta, +civisme’, impulsada per l’Ajuntament de Vila-seca, per tal de continuar millorant els hàbits de recollida selectiva de residus municipals i els comportaments cívics a la via pública. La campanya, que ja ha començat a la Plana i que en aquests moments s’està realitzant al barri del Colomí de Vila-seca, continuarà el proper mes de juliol a la Pineda.

La durada de la campanya serà de 7 mesos i contempla un seguit d’objectius com ara el de millorar el servei de recollida selectiva per optimitzar el seu resultat; informar a la ciutadania els serveis que ofereix el municipi en matèria de residus; fomentar les bones pràctiques individuals i millorar els comportaments a la via pública.

A banda de la visita domiciliària per part de les educadores ambientals, també hi haurà l’assessorament als usuaris a peu de contenidor, es realitzaran visites als grans productors i es podrà visitar una exposició itinerant en diversos espais públics del municipi.

De forma detallada, els objectius d’aquesta campanya són:

  • Explicar de forma personalitzada a la població del municipi i activitats comercials, com gestionar correctament la matèria orgànica generada i quin tractament rep un cop dipositada al contenidor marró de la via pública, fomentant la participació i el comportament cívic com a contribució a un entorn de bona convivència.
  • Potenciar els missatges positius en relació a la recollida selectiva de la FORM procedent dels residus municipals domèstics i comercials, emfatitzant els beneficis ambientals i econòmics en l’àmbit municipal i global.
  • Dotar a la ciutadania i activitats comercials dels elements de comunicació i gestió  necessaris per a efectuar una correcta separació de la FORM.
  • Ampliar el circuit de recollida selectiva de la FORM als nou establiments comercials generadors de matèria orgànica i/o dotar-los de major capacitat de contenerització.
  • Promoure la prevenció i la recollida selectiva de totes les fraccions dels residus municipals.
  • Informar a la ciutadania dels serveis que ofereix el municipi en matèria de residus, instant a utilitzar-los de forma òptima.