Vandellòs II notifica una parada automàtica al sistema d’aigua refredada

La causa podria ser una configuració inadequada d’un relé de la protecció elèctrica del sistema

Redacció.- La central nuclear Vandellós II ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que durant una prova de vigilància periòdica s’ha produït una aturada automàtica d’un dels trens del sistema essencial d’aigua refredada. La parada s’ha produït per l’actuació d’una protecció elèctrica. Segons explica ANAV, la causa més probable de d’incidència és la configuració inadequada d’un dels relés temporitzats d’aquesta protecció. El relé ha estat ajustat a la temporització adequada i s’ha tornat a fer la prova de vigilància amb bons resultats. La incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al medi ambient. La planta nuclear opera amb normalitat.