La URV aprova el II Pla Estratègic de Recerca i Innovació

El II Pla Estratègic de Recerca i Innovació marca el camí per als propers anys

El Claustre de la Universitat l’ha aprovat aquest matí, i també ha acordat adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum

Redacció.- El Claustre, reunit el dijous 1 de juny, ha aprovat al nou Pla Estratègic de Recerca i Innovació, que substitueix el primer de l’any 2001. Es feia necessària la seva redacció perquè la URV ha crescut i evolucionat i el context ha canviat; perquè han aparegut noves estructures, per prestar atenció al relleu generacional, per avançar en la integració de la formació, la recerca i la innovació i per incrementar l’impacte social de la recerca. Aquest últim concepte s’ha incorporat al Pla, entès com el benefici a la societat com a retorn, que ha de ser quantificable, que han de proporcionar les investigacions. L’altra incorporació és la integració de l’activitat d’innovació, com ja indica el títol del Pla.

La missió del Pla és contribuir a la millora del benestar de les persones, al desenvolupament sostenible i a la dinamització de les ciutats i el territori. En aquest marc, els investigadors de la URV han d’atendre les demandes dels diferents sectors productius: química, energia i nous materials; nutrició i salut, enologia; turisme, patrimoni i cultura; i TIC i economia digital.

El document s’ha estructurat en cinc eixos, a partir dels quals es plantegen objectius i accions. El primer eix el marca el valor de l’impacte social de la recerca i la innovació,  amb l’objectiu de crear un entorn institucional que l’afavoreixi. El segon eix se centra en les persones que es dediquen a aquestes activitats. Es vol treballar per millorar la capacitat d’atracció i retenció de talent, i el desenvolupament de la carrera professional.

El tercer eix es dedica a l’organització. En aquest sentit, es potenciarà l’eficiència dels departaments i altres agrupacions de recerca i es fomentarà la recerca transversal i les col·laboracions, a través de projectes interdisciplinaris. Pel que fa a l’eix dels recursos i les infraestructures, el pla preveu incrementar el finançament extern facilitant l’accés dels investigadors a fons competitius i ajudant-los a augmentar la valorització dels resultats de les seves recerques. Es treballarà per gestionar de manera més eficient els espais i les infraestructures, i s’adquirirà material científic de qualitat. L’últim eix se centra en la qualitat, l’avaluació i el reconeixement. Així, es vol ampliar l’abast dels mecanismes de garantia de la qualitat de la recerca i la innovació, i aconseguir processos d’avaluació eficients i eficaços.

En la seva exposició el vicerector de Política Científica i de Recerca, Josep Manel Ricart, que juntament amb Miquel Àngel Bové, vicerector de Transferència i Innovació, han estat els responsables del Pla, ha agraït la tasca de les persones que hi han treballat: la Comissió científica, els tècnics i a tots els que han presentat al·legacions durant el període d’exposició a la comunitat universitària.

Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

El Claustre, mitjançant una votació, ha acordat majoritàriament adherir-se al Manifest pel Pacte Nacional per al Referèndum, que defensa que “…el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol…” Dels assistents a la sessió que han volgut votar sobre l’adhesió el 74% ho ha fet a favor, el 19% en contra i el 7% en blanc.

Informe Anual del rector al Claustre

El rector de la URV Josep Anton Ferré ha exposat davant els membres del Claustre l’Informe anual d’activitat 2017 en el tercer any del seu mandat i durant la celebració del 25è aniversari de la URV. Aquest Informe el formen el conjunt d’informes per apartats (La formació a la URV, Tercera Missió, Les persones que fan la URV, Eficàcia i Eficiència en l’Ús de Recursos i Recerca i innovació), que s’examinen al Consell de Govern al llarg del curs. El dedicat a recerca i innovació es presentarà al Consell de Govern del mes de juliol, però el rector ja s’hi ha referit, després de destacar les dades més indicatives de cada informe específic.

Els resultats obtinguts indiquen que la URV ha avançat de nou en l’acompliment del seu compromís amb la societat, amb bons resultat en docència, recerca, innovació i transferència de coneixement. Josep Anton Ferré ha remarcat que tot plegat és fruit del capital de la URV: el personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i l’estudiantat. En l’Annex a l’Informe figuren els objectius del programa de govern assenyalats per al període 2014-18.

El Claustre també ha escollit, com a representant al Consell de Govern per part de l’agrupació C, la professora Ana Beatriz Hernández. La sessió l’ha presidit la mesa formada pel rector, el secretari general de la URV Esteve Bosch, els estudiants Sofia Guzmán i Antonio Altuna, els professors Carme Oriol i Gerard Aragonès, i Cristina Fornos del PAS.