La Unitat del Dolor de l’Hospital Joan XXIII redueix de sis mesos a setze dies la llista d’espera de primeres visites

 La Unitat del Dolor de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha reduït la llista d’espera de les primeres visites a 16 dies d’espera.

Es venia d’una llista d’espera que s’allargava fins els sis mesos a l’any 2012. En canvi, en aquest període, des de 2012, s’ha passat de 802 primeres visites a 1.462 l’any passat. L’espera s’ha reduït consolidant la clínica amb diversos especialistes, alguns d’ells amb dedicació, que ha permès estructurar un organigrama d’agendes de consultes, de gabinets d’intervencionisme i de tècniques a la sala d’hemodinàmica. També s’han millorat les tècniques d’infiltració amb el guiatge de l’ecografia i amb especialistes de punció ecoguiada que permet reduir el temps d’espera entre la primera visita i la realització de tècniques pel tractament del dolor.

També s’ha millorar la connexió i formació amb l’atenció primària. S’han fet cursos de formació per optimitzar el control farmacològic de pacients amb dolor crònic i s’han implementat sistemes de connexió ràpida i intercanvi d’informació entre els metges d’atenció primària i la clínica del dolor.

Finalment, s’han generat agendes ràpides entre el servei de traumatologia i la Unitat del Dolor per atendre ràpidament pacients amb dolors d’origen lumbar, com les hèrnies discals o les estenosis de canal.

A més de l’augment de les primeres visites, també han augmentat les visites successives i els tractaments que ha passat de 16 l’any 2012 i 738 l’any 2013 a 4.461 tractaments l’any 2016.