TONI BARA: Anella Verda, gestió forestal sostenible?

Respecte la barrabassada esdevinguda en una de les millors àrees forestals al Bosc del Pont del Diable a Tarragona-Sant Salvador, espai en teoria protegit per l’Anella Verda, s’evidencia que una vegada més s’hi han imposat els criteris productivistes i econòmics per sobre dels objectius de conservació i millora ecològica i, de prevenció d’incendis: una actuació molt poc curosa i de dramàtica intensitat on s’hi han talat en escreix els arbres més grans i vells, s’ha trinxat el sotabosc amb maquinària pesada, s’ha malferit arbres d’especial interès, tot potenciant els efectes nocius del vent i la insolació, cosa que comporta un empobriment ecològic, amb davallada dels índexs d’humitat, ombra i frescor, desaparició d’espècies de creixement lent de l’alzinar i de fongs..

Tanmateix, desgraciadament s’ha perdut una bona oportunitat per tal d’afavorir la maduració ecosistèmica de la pineda vers l’alzinar ancestral, més estable i menys piròfit: ans al contrari, s’hi ha facilitat el recreixement i persistència de la pineda i, els incendis recurrents!

Això, s’assoleix eliminant selectivament -aprofitament forestal- els pins joves, malforjats o atapeïts i altres espècies pròpies de les pinedes i brolles, tot respectant els peus més vells i les espècies pròpies de l’alzinar.. Es tracta doncs d’envellir la pineda per a potenciar l’alzinar. Un procés que de manera natural, lenta, però perseverant, ens duria altra vegada als boscos que antigament poblaven la zona mediterrània després de segles de sobreexplotació i ara abandonament, on les pinedes, pioneres en la recuperació del terreny forestal, han ocupat gran part del territori.

Les aclarides selectives doncs, endegades sosteniblement, poden i han d’abastar alhora els objectius de maduració i millora ecosistèmica, prevenció d’incendis, font d’energia, biomassa, fusta.. i font econòmica i d’ocupació.

Els fets esdevinguts són la demostració tràgica de que encara cal desenvolupar d’una vegada per totes les Declaracions Institucionals al respecte aprovades fa anys per tots els grups polítics de l’Ajuntament de Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès per tal de poder-hi planificar i endegar una gestió forestal sostenible de veritat!

Toni Bara és biòleg.