Tivissa podrà cobrar a Gas Natural, Enagás i Red Elèctrica la taxa per instal·lacions de transport d’energies

El TSJC falla en favor del consistori que preveu recaptar 130.000 euros anuals amb aquest impost creat el 2015

ACN Tivissa .- L’Ajuntament de Tivissa, a la Ribera d’Ebre, ha guanyat el contenciós administratiu que Red Elèctrica de Espanya (REE) va presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la taxa d’utilització privativa o d’ocupació del domini púbic per a les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, que el consistori va aprovar al novembre de 2015 i que obliga a pagar l’impost a Gas Natural, Enagás i REE. Ara Red Elèctrica disposa del termini d’un mes per presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem (TS). En canvi, com ha recordat l’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, existeix jurisprudència en diverses sentències del TS, on s’avalen les ordenances fiscals similars d’ajuntaments com el d’Arteixo (Coruña), Serradilla (Càceres) i Villalcampo (Zamora). L’Ajuntament de Tivissa preveu tenir una sentència ferma i favorable abans d’acabar l’any i poder reclamar la taxa, que suposarà una recaptació demés de 130.000 euros anuals.
El terme municipal de Tivissa és el cinquè més gran de Catalunya i té una peculiaritat que “el fa singular”: de les més de 20.000 hectàrees (ha) del terme, una quarta part és de titularitat municipal. El consistori és propietari de més de 5.000 ha i per aquests terrenys hi creuen nombroses “cicatrius”, línies elèctriques de mitja i alta tensió i gasoductes. Només en terreny municipal, hi ha instal·lats, aproximadament, 11 quilòmetres de línies de mitja i alta tensió (diverses de 250 quilovolts –Kv- i una de 400 Kv, que és la que uneix les centrals nuclears d’Ascó amb la de Vandellòs); també hi ha 4 quilòmetres de gasoductes de baixa pressió, que Enagás utilitza per fer arribar el servei al municipi des de la planta de compressió i transcorre íntegrament per un camí municipal; i 4 quilòmetres més del gasoducte d’alta pressió en el qual discorren, paral·lelament, 3 canonades.

L’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha explicat que quan es van implantar les infraestructures de transport energètic i d’hidrocarburs, mentre que als propietaris privats se’ls va indemnitzar i se’ls va pagar pel dret d’ocupació de les seves finques, “a l’Ajuntament, en cap cas, se li va pagar un cèntim per aquest concepte”. D’aquí que l’actual equip de govern decidís, fa dos anys, corregir aquest perjudici amb una taxa sobre la utilització privativa o d’ocupació del domini púbic per a les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs. L’impost està basat en un estudi científic que determina els metres lineals i quadrats d’ocupació de les línies elèctriques i gasoductes que passen per terreny municipal.

Aprovada la taxa el 12 de novembre de 2015, Enagás es va mostrar disposada “a pagar des del primer moment”, però Gas Natural i Red Elèctrica d’Espanya van presentar recursos contenciosos contra l’impost. Gas Natural ho va fer a l’Audiència de Tarragona –recurs pendent de resoldre- i REE al TSJC.

L’alcalde considera que la sentència del TSJC dona marge a tenir confiança en poder començar a cobrar l’import abans de finals d’aquest any o, com a molt, a principis de 2018. “En base a la jurisprudència que hi ha al Tribunal Suprem, tindrem un sentència ferma que permetrà a l’Ajuntament de Tivissa aplicar al taxa de manera absolutament legal i que serà d’obligat compliment per a les empreses que operen dins del terme municipal”, ha destacat Jardí.

El consistori recaptarà més de 130.000 cada any. Amb criteris de prudència, l’Ajuntament de Tivissa no va liquidar ni incloure en el pressupost de 2016 i 2017 aquesta taxa. “No s’ha consignat l’ingrés i, per tant, no s’ha gastat”, ha apuntat Jardí.

“Crec que a nivell de Catalunya és un precedent històric. Ningú havia aconseguit guanyar una sentència per aquesta casuística. Tenim satisfacció absoluta perquè salvaguardem els drets dels nostres veïns i tindrem ingressos atípics i de més per destinar a buscar el benestar de les famílies que viuen i estan empadronades al nostre municipi”, ha afegit l’alcalde.

Converses amb Empresa per atreure centrals eòliques
Jordi Jardí ha assegurat que després de l’oferiment que ha fet l’Ajuntament de Tivissa per acollir en dues zones del terme, també de titularitat municipal, futures centrals eòliques, han iniciat converses amb el Departament de Treball. L’alcalde de Tivissa ha apunta que al rebuda de l’oferiment ha estat bona. “És molt estrany que un alcalde digui que vol allò que ningú vol. Nosaltres donem sentit positiu a les coses i pensem que en un lloc on l’impacte ambiental és insignificant, on el traçat de la línia d’evacuació està dissenyat i amb els convenis pagats, on el rebuig social és zero i en un lloc on hi ha vent prioritari, el Govern no pot perdre l’oportunitat d’acceptar la generositat d’un poble com el nostre”, ha insistit Jardí.