El ‘tercer fil’ entre Vila-seca i Castellbisbal multiplicarà per vuit el trànsit de mercaderies

Actualment, la quota de transport ferroviari entre l’àrea de Tarragona i la resta d’Europa és només del 2,7%, segons un estudi de la Cambra de Tarragona

ACN Tarragona .- La construcció i posada en marxa del ‘tercer fil’ entre Vila-seca i Castellbisbal permetrà multiplicar per vuit el trànsit actual de mercaderies per ferrocarril entre l’àrea de Tarragona i la resta d’Europa. Segons un estudi elaborat per la Cambra de Tarragona, la previsió és que l’any 2030, amb l’ample mixt -ibèric i internacional- en funcionament, el volum de mercaderies transportades per ferrocarril passi de les 507.049 tones actuals als 4.849.443 tones anuals. De retruc, la infraestructura permetrà incrementar la quota de transport ferroviari i restar pes al transport per carretera. Actualment, només es mouen en tren el 2,7% de les mercaderies i l’estudi estima que la quota es podria enfilar al 23,6% l’any 2030. L’informe ha estat elaborat a petició del Ministeri de Foment i en col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Tarragona, l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i una vintena d’operadors logístics, empreses de transport i experts sectorials.
L’informe de la Cambra de Tarragona també dibuixa un escenari intermedi, per a l’any 2020, quan està prevista la posada en servei de l’ample mixt. Aquell any es preveu un volum de trànsit de mercaderies per ferrocarril de 870.125 tones entre les comarques tarragonines i la resta d’Europa, amb un pes del transport ferroviari que suposaria el 4,5% del total. Els països amb més relació comercial són Alemanya, França i Itàlia.

Si es tenen en compte els trànsits totals, incloent-hi els que es realitzen tant per carretera com per ferrocarril, l’estudi detalla que el 2016 es van assolir els 18.667.665 de tones entre Europa i Tarragona -amb una quota ferroviària del 2,7%-, i que el 2020 la xifra podria créixer fins als 19.336.126 de tones -amb un pes del ferrocarril del 4,5%-. De cara al 2030, s’estima un volum total de transport de més de 20 milions de tones, però ja amb un 23,6% del volum total circulant per les vies d’ample mixt.

Els escenaris de creixement en mercaderies terrestres -carretera més ferrocarril- preveuen un increment del 2,1% en les entrades i el 5,1% en les sortides per al 2020, mentre que per al 2030 l’augment seria del 4,3% per a les entrades i del 16% per a les sortides.

El document constata que la quota modal del transport ferroviari de mercaderies des de Tarragona amb Europa és “enormement baixa” en l’actualitat. “La incapacitat d’atendre les necessitats de demanda, molt exigents des del punt de vista de carregadors i operadors, o la inadaptació del ferrocarril a les cadenes logístiques -incompatibilitat de sistemes nacionals, capacitat i solcs, gestió i seguiment, fiabilitat o flexibilitat- dificulta trobar nínxols que siguin eficients”, apunta l’informe.

Els escenaris estudiats tenen nivells de captació de demanda elevada, que permetria doblar la quota modal al 2020 i incrementar-la en divuit punts l’any 2030 amb el nou corredor ferroviari en funcionament. Tot això, remarca l’estudi, sense tenir en compte altres tràfics no existents com els marítims procedents d’Àsia per la Mediterrània, nous tipus de productes o destinacions, ni el trànsit que també suportarà el corredor amb mercaderies procedents del sud de la Mediterrània.

Els volums de trànsit ferroviari potencial amb Europa es multiplicarien per dos amb la posada en marxa de l’ample mixt en el tram pendent d’adaptar pel Ministeri de Foment, mentre que quan entri en funcionament s’obté una estimació gairebé deu vegades major a l’actual.

Aquestes estimacions estan dins de les projeccions realitzades en el Pla estratègic per a l’impuls del transport ferroviari (2010), on classifica Tarragona com una demarcació d’origen amb una ràtio de capacitat d’atracció de mercaderies en vagó convencional d’entre un i dos milions de tones, i com a lloc de destinació de més de quatre milions de tones. Així mateix, el pla classifica aquesta línia com un corredor ferroviari de primer ordre amb un volum de mercaderies amb més de deu milions de tones l’any.

Per a la realització de l’informe, la Cambra de Tarragona ha realitzat un recull d’informació per conèixer el volum de mercaderies ferroviàries existents i potencials d’interès per a l’execució del tram Vila-seca a Castellbisbal, responent al compromís adquirit en la trobada al Ministeri de Foment del mes passat. Segons la Cambra, va ser el mateix ministre, Íñigo de la Serna, qui va sol·licitar la realització de l’estudi.