Els tarragonins reben un sou un 11,54% més baix que la mitjana de Catalunya

A tots els sectors, els treballadors barcelonins tenen una renda superior al de les altres demarcacions amb l’excepció de l’agrari, on els gironins cobren més

Redacció.- El desequilibri de rendes en el territori català es pot observar a través de les declaracions de l’IRPF de l’exercici del 2016 que recull l’anuari de l’Agència Tributària espanyola sobre el mercat de treball i pensions. Els assalariats de Girona, Lleida i Tarragona declaren una renda de mitjana de 18.165 euros mentre que la mitjana a la demarcació de Barcelona es va situar en el 2016 en 22.352 euros, un 18,73% per sobre de la resta de les demarcacions catalanes. L’anuari de l’Agència Tributària té en compte 10 sectors d’activitat econòmica i en tots ells la mitjana salarial declarada de Barcelona és superior sobre la resta de demarcacions amb l’excepció del sector agrari on els assalariats gironins cobren un 4,2% per sobre dels de Barcelona.
En la classificació d’assalariats de l’Agència Tributària no es tenen en compte als pensionistes, ni els autònoms ni els aturats amb prestacions contributives.

La mitjana de renda catalana es va situar el 2016 a Catalunya en 21.283 euros, un 12,99% per sobre de la mitjana dels assalariats espanyols amb 18.835 euros però un 10,18% per sota de la mitjana de la Comunitat de Madrid amb 24.886 euros declarats com a mitjana de salari, que lidera el valor dels salaris declarats a l’Estat.

Barcelona

Els 2,398 milions d’assalariats de la demarcació de Barcelona declaren una mitjana salarial de 22.352 euros a l’any, cosa que suposa un 5% per sobre de la mitjana de Catalunya que és de 21.283 euros a l’any.

A Girona, els 329.549 assalariats que van fer la declaració de la renda van declarar una mitjana salarial de 18.154 euros a l’any, el 14,70% per sota de la mitjana salarial de Catalunya i el 18,75% per sota de la mitjana dels treballadors de Barcelona.

A Lleida, els 188.946 assalariats que van fer la declaració de la renda van declarar una mitjana salarial de 17.512 euros a l’any, el 17,72% per sota de la mitjana de Catalunya i el 21,65% menys que la mitjana dels assalariats de Barcelona.

Finalment, a Tarragona, els 334.284 assalariats van declarar en concepte de l’impost de l’IRPF una mitjana salarial de 18.828 euros, l’11,54% menys que la mitjana de Catalunya i el 15,77% per sota dels treballadors de Barcelona.

El salari més alt a la banca i el més baix al camp

El sector d’assalariats amb el salari més alt és de d’entitats financeres i assegurances amb una mitjana declarada de 40.104 euros a l’any en el conjunt de Catalunya. En aquest sector, els treballadors de Barcelona declaren un salari de 40.923 euros, lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya.

A Girona, els treballadors de la banca i les assegurances declaren un salari de 39.012 euros, un 2,72% per sota de la mitjana catalana, els de Lleida declaren 36.322 euros a l’any, el 9,43% de menys, i a Tarragona 35.026 euros, el 12,66% menys.

El sector amb la mitjana de salaris declarats més baixos és el de l’agricultura amb una mitjana a Catalunya de 10.025 euros a l’any. En aquest sector, els assalariats de Barcelona, amb 10.737 euros a l’any, és en l’única activitat econòmica que noi lideren el rànquing salarial. En aquest sector, els assalariats de Girona acumulen els millors salaris amb 11.188 euros, l’11,16% per sobre de la mitjana de Catalunya i el 4,2% per sobre dels assalariats de Barcelona.

Els assalariats agraris de Lleida declaren una mitjana salarial de 9.255 euros, el 7,68% per sota de la mitjana de Catalunya.

Finalment, els treballadors agraris de Tarragona declaren una mitjana salarial de 9.211 euros, el 8,12% per sota de la mitjana catalana.