S’obre la convocatòria per contractar 30 investigadors predoctorals i un de postdoctoral

El programa Martí i Franquès per a l’atracció de talent en recerca de la URV, en col·laboració amb altres institucions del territori, treu la convocatòria per cobrir places de nova creació.

La presentació de les candidatures per optar a alguna d’aquestes places finalitzarà el proper 12 de juny.

Redacció.- En el marc d’aquesta convocatòria anual es faran 30 contractes per a Personal Investigador Predoctoral en Formació, 26 dels quals pertanyen a diferents departaments de la Universitat, una és una plaça a càrrec de projectes de recerca –el programa PRDI- i tres estan finançades per la Universitat i diferents institucions: el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, la Fundació Catalunya-La Pedrera i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries-Banco Santander. La presentació de les candidatures per optar a alguna d’aquestes 30 places predoctorals ja és oberta i finalitzarà el proper 12 de juny.

Els contractes de Personal Predoctoral Investigador en Formació tindran una durada inicial d’un any i poden ser prorrogats per períodes anuals dues vegades més fins a completar un període de tres anys, previ informe favorable del director de tesi i per acord de la comissió acadèmica del programa de doctorat. Les bases per accedir-hi, la relació de les places i com fer la sol·licitud es pot veure a la pàgina web del programa Martí i Franquès.

D’altra banda i en el marc d’aquest mateix programa, la URV en col·laboració amb les institucions de recerca afiliats al Campus d’Internacional d’Excel·lència Catalunya Sud (CEICS), treu una nova convocatòria dissenyada per atreure talent investigadors postdoctorals per treballar en projectes d’investigació. En aquesta convocatòria per a un contracte postdoctoral es pretén captar investigadors joves que puguin presentar el seu projecte al programa europeu ERC (European Research Council) Starting Grant, o en algun programa equivalent i els criteris d’avaluació del candidat es basen en l’excel·lència científica. El període per presentar les candidatures s’acabarà, també, el 12 de juny.