El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya beneficia enguany 14.300 persones en polítiques actives d’ocupació a la demarcació de Tarragona

El SOC va invertir més de 26.112.000 d’euros a la demarcació de Tarragona l’any passat per implementar les accions a favor de l’ocupació i de lluita contra l’atur de 2017

La programació d’enguany prioritza col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat de treball com joves, dones, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i persones amb discapacitat.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha presentat avui la programació de les polítiques d’ocupació a la demarcació de Tarragona.
El SOC ha informat que enguany el Departament està executant a la demarcació de Tarragona diversos programes de polítiques actives d’ocupació als que ha destinat 26.112.449 euros i beneficia més de 14.300 persones.
DEMARCACIO TARRAGONA  2016-2017
PROGRAMES PER  A L’OCUPACIÓ
IMPORT
PERSONES BENEFICIÀRIES
Orientació professional
1.011.316
2.947
Gestió de la col·locació en el mercat de treball
651.090
1.305
Qualificació professional
9.640.152
6.090
Foment de l’ocupació
4.045.817
346
Promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic i el foment de la contractació
4.884.120
2.428
Garantia Juvenil
5.879.953
1.208
Total
26.112.449
14.324
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el SOC, ha prioritzat en el conjunt dels programes els col·lectius amb més dificultats d’accés al món laboral.
En destaquen les persones joves, en especial el que ni estudien ni treballen; les dones, que encara tenen una taxa d’atur superior a la dels homes, així com les persones majors de 45 anys, que pateixen o baixa qualificació professional o una llarga inactivitat laboral; les persones en atur de llarga durada; i les persones amb discapacitat, que doblen el temps d’estada respecte la població general.
 
 
Xifres SOC 2016 Tarragona
 
Balanç de les principals actuacions d’intermediació i orientació portades a terme a les oficines de treball de la demarcació de Tarragona
Ø  Oficines de treball
·       202.845 atencions a les persones
·       2.612 llocs de treball oferts per les empreses a les oficines, dels que 1.133 s’han cobert amb persones inscrites a les oficines
·       61.232 entrevistes ocupacionals
·       67.921 avaluacions d’ocupabilitat
·       4.680 orientacions individuals
·       4.901 persones han participat en sessions grupals d’orientació
·       3.233 capitalitzacions de prestacions d’atur gestionades
Àmbits i programes del SOC a Catalunya
 
A Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té pressupostat enguany un total de 383,5 milions a les polítiques actives d’ocupació i lluita contra l’atur.
Les polítiques actives d’ocupació i lluita contra l’atur beneficien aproximadament unes 229.000 persones.
Ø  Orientació Professional (78,9M) 42.575 beneficiaris
 
·       Programa especial de suport a aturats de llarga durada
·       Programes Integrals
·       Incentius a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil
Ø  Qualificació Professional (124,9M) 137.200 beneficiaris
 
·       Accions de formació d’oferta
·       Acredita’t
·       Formació professional per a l’ocupació (CIFO)
·       Formació professional sectorial i transversal per a persones treballadores ocupades
·       Programa de formació amb compromís de contractació
·       Programes de Noves Oportunitats d’ocupació
·       Programes de Formació i Inserció
 
Ø  Foment de l’ocupació (66,7M) 10.450 beneficiaris
·       Treball i Formació
·       Ajuts a la contractació per persones majors de 45 anys
·       Projectes singulars
 
Ø  Promoció de l’ocupació, desenvolupament econòmic local (53,7M).24.200 beneficiaris
·       Treball als barris
·       Treball a les 7 Comarques
·       Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
·       Projectes innovadors i experimentals
·       Programa 30 Plus
·       Agents d’ocupació i desenvolupament local
Ø  Foment a la mobilitat demogràfica (1,2M) 230 beneficiaris
 
·       Intercanvis internacionals.
·       Programes Erasmus i Eurodissea
Ø  Gestió de la col·locació en el mercat de treball (3,1M) 14.250 beneficiaris
·       Intermediació laboral en agències de col·locació. El pressupost es redueix dels 7,2 milions de l’any 2016 als 3,1 d’enguany
Altres compromisos del Departament mitjançant el SOC
 
El Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació 2017-2018 ha establert nous objectius qualitatius.
 
·       Avançar en el Model d’Orientació conjunt amb tot el sistema d’ocupació
·       Impulsar la perspectiva de gènere transversalment
·       Fomentar la participació de les persones més desfavorides en Polítiques Actives d’Ocupació
·       Seguir impulsant les Polítiques d’Ocupació Juvenil
·       Posar en marxa el nou Model de Prospecció de necessitats formatives  i qualificació professional
·       Mantenir l’esforç per promoure l’Emprenedoria
·       Elaborar la carta de serveis del SOC