El sector de la biomedicina a Catalunya va atreure 153,1 milions d’euros en inversions durant el 2016

El 82% del capital d’aquestes empreses està en mans d’inversors catalans segons un estudi elaborat per CataloniaBio i EY

Redacció.- Les inversions en el sector de la biomedicina a Catalunya van assolir la xifra de 153,1 milions d’euros el 2016, segons l”Estudi sobre la inversió en biomedicina a Catalunya 2017: Èxits i reptes de futur’ elaborat per l’associació d’empreses CataloniaBio, en col·laboració amb la firma de serveis professionals EY. És el primer cop que s’elabora aquest informe i es quantifica la inversió privada que atreu el sector. L’estudi ha recollit dades de 200 empreses biomèdiques. Durant el 2016, les companyies analitzades van realitzar 50 operacions de finançament i segons l’estudi, un 82% del capital d’aquestes empreses està en mans d’inversors catalans. “És una inversió que es retroalimenta”, ha explicat a la presentació de l’informe al Cercle d’Economia el president de Catalonia Bio, Ignasi Biosca, ja que el 78% de la inversió que fan aquestes empreses en R+D es queda a Catalunya.
Segons l’estudi, en els pròxims dos anys, més d’un 50% de les empreses del sector hauran de fer noves rondes de finançament amb la qual cosa els inversors “tindran oportunitat d’invertir en aquest sector”, ha explicat Biosca. Les empreses en les quals inverteixen de forma més majoritària –un 95%- són companyies de desenvolupament de producte mentre que només un 5% són de serveis.

Un terç del finançament del primer tipus de companyia ve del capital risc, un altre terç d’acords de llicència i un 16% de deute. Mentre que les empreses de serveis es financen principalment amb business angels i family offices. La majoria del capital és d’origen català –un 82%- tot i que ens els darrers anys els inversors internacionals han anat guanyant pes i controlen el 12% de l’accionariat de les empreses estudiades. La resta d’Espanya representa el 6%.

L’estudi també destaca el creixent interès de les farmacèutiques a invertir en el sector. Segons l’informe, el 60% dels laboratoris consultats té participacions en empreses biotecnològiques, un 45% de les quals estan ubicades a Catalunya. Pel que fa als productes que es desenvolupen al sector l’àrea terapèutica majoritària és l’oncologia, seguida del sistema nerviós, les malalties infeccioses, cardiovasculars i respiratòries, respectivament.

Factors de risc

Els riscs als quals han de fer front les empreses del sector són el “financer” i el “científic”, més enllà dels riscs “de mercat” al qual s’enfronta tot el món empresarial. Preguntat per si la situació política suposa un risc afegit en relació al canvi de seu social d’empreses fora de Catalunya, Biosca no l’ha volgut valorar i ha assegurat que “iniciatives d’aquest àmbit són 100% de cadascuna de les empreses”.

En relació al canvi de seu social de la biotecnològica Oryzon Genomics, només ha apuntat que des de CataloniaBio desitgen que “segueixin amb la seva trajectòria d’èxit”. També ha explicat no haver rebut consultes dels seus associats sobre la inseguretat jurídica de Catalunya.