El programa EstiURV ofereix tallers científics per a estudiants de secundària i batxillerat

Els alumnes de 4t d’ESO i de 1r de batxillerat poden prendre part en alguna de les set propostes científiques que enguany es duran a terme de l’10 al 14 de juliol a la Universitat

Redacció.- Els joves que enguany acabin el darrer curs d’ESO o el primer cues de batxillerat poden dedicar una setmana de les seves vacances d’estiu a participar dels tallers científics que organitza la URV, amb l’objectiu de fomentar el seu interès per la ciència i despertar vocacions. Els participants han de presentar la seva nota mitjana i triar a quin curs els agradaria matricular-se. Una vegada acceptats hauran de pagar una quota d’inscripció de 10 euros. Cinc dels tallers són per a alumnes de primer de 4t d’ESO i de primer de batxillerat i n’hi ha dos que són únicament per a alumnes de 1r de batxillerat. Les inscripcions estan obertes fins al 30 de juny i cada curs s’ha plantejat per poder acollir fins a 20 alumnes.

Per a 4t d’ESO i 1r de batxillerat es proposen els cinc tallers següents:

  • English Matters. L’objectiu és millorar les destreses orals en llengua anglesa, així com potenciar les habilitats per aprendre en anglès i el coneixement sobre el món anglosaxó. El curs proporcionarà eines per assolir un nivell oral avançat. Durant les sessions es treballaran temes d’interès i es faran activitats dinàmiques que tractaran aspectes de pronunciació, estructures gramaticals, vocabulari i fluïdesa.
  • Introducció al dibuix tècnic a les enginyeries mitjançant el modelatge 3D. S’introduirà l’alumne en els conceptes bàsics de la representació gràfica de l’enginyeria mitjançant metodologies de modelatge en 3D amb el programari SOLIDWORKS. Es faran tasques de disseny en 3D, representació gràfica i acotació normalitzada de peces amb creació de plànols i simulació dels mecanismes dissenyats.
  • La Internet de les coses & Big Data.  La internet de les coses fa referència a la interconnexió dels objectes de la vida quotidiana amb la internet: el microprocessador processa la informació que rep a través dels sensors i, amb els resultats, interactua amb el món observat o envia informació a internet. Aquesta gran quantitat d’informació es pot analitzar per obtenir nous coneixements que poden utilitzar-se per millorar la vida de les persones.
  • Química i Bioquímica.  Aquest curs està dirigit a estudiants interessats en les ciències experimentals com la química, la bioquímica o la biologia. Consistirà en cinc activitats amb contingut teòric i pràctic, dues activitats relacionades amb la química, dues de relacionades amb la bioquímica i la biologia molecular, i una referent a la innovació en resolució de problemes.
  • Generació de formes tridimensionals amb eines tradicionals i informàtiques. La representació tridimensional d’objectes és un tema de gran projecció i el curs pretén introduir l’alumnat en aquest món. Per donar continuïtat al modelatge tridimensional, s’introduirà els estudiants en la tecnologia de la impressió 3D. Podran aprendre com materialitzar els seus dissenys, utilitzant des de les tècniques clàssiques de construcció de maquetes fins a les més actuals.

I per a primer de batxillerat:

  • Microorganismes en el teu got: begudes fermentades. Els microorganismes participen en moltes transformacions que són part fonamental de l’elaboració d’aliments i begudes. Al llarg d’aquest curs es farà una introducció als processos relacionats amb l’elaboració de begudes fermentades i pràctiques que permetran conèixer més els microorganismes que intervenen en la seva producció.
  • RobòTIC@. En aquest curs l’estudiant muntarà i programarà un robot educatiu de Lego (model NXT). Aprendrà a programar moviments i a interpretar els senyals dels sensors. Tot es farà de forma pràctica i al final els coneixements es posaran a prova a través d’una competició.
Cursos per a professors de secundària

D’altra banda s’ha obert el termini d’inscripció del programa Aprofundiments, de formació per als professors de secundària sobre els coneixements i la recerca generats en les diferents disciplines acadèmiques. Enguany s’ofereixen 8 propostes de diferents disciplines que es faran del 3 al 7 de juliol.

EstiURV i Aprofundiments formen part del programa Nexes que impulsa l’Oficina d’Orientació Universitària per fomentar la col·laboració entre secundària i la URV i  generar, difondre i compartir coneixement. En el cas d’Aprofundiments s’organitza conjuntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació.