Primera crisi greu generada pel Govern municipal d’ERC a l’impuls empresarial

A la infografia es pot observar la zona a on es construeix, delimitada per una línia discontínua de color vermell, que no afecta la Anella Verda. CEDIDA

L’arbitrarietat de la decisió de suspensió de la tramitació del Pla Parcial, anunciada per l’equip de govern municipal, produeix inquietud a l’empresa i al teixit empresarial

Davant l’anunci de suspensió de la tramitació del projecte immobiliari de Mas d’en Sorder,
efectuat en el dia d’avui, l’empresa promotora de l’avantdit projecte vol fer públic el següent:

Primer. Que aquest projecte ja va ser aprovat a la comissió informativa amb els vots de tots els partits polítics, inclosos aquells que formen l’actual equip de govern, amb l’abstenció de Junts per Tarragona i el vot en contra de la CUP.

Segon. Que el projecte ha rebut tots els informes favorables, tant dels serveis tècnics i jurídics de la Generalitat, com del propi Ajuntament de Tarragona i que, tal i com va reconèixer en roda de premsa el portaveu del govern municipal, el nostre projecte és escrupolós en el compliment de la normativa vigent; sent un projecte que, a més de ser respectuós amb el medi ambient, promou la recuperació del patrimoni arquitectònic i potencia un complex esportiu que atrau turisme esportiu. Es tracta, per tant, del projecte al qual qualsevol ciutat donaria suport com a generador d’activitat per al municipi.

Tercer. Que cal insistir que el projecte d’habitatges està fora de l’Anella Verda i, a més, és contigu i limítrof amb altres edificacions d’urbanitzacions ja existents, situant-se a tocar de una zona urbana consolidada.

Quart. Que ens produeix inquietud la decisió de suspensió de la tramitació del Pla Parcial,
anunciada per l’equip de govern municipal, per la càrrega d’inseguretat jurídica que comporta per a empreses i ciutadans. Més encara quan ha superat abastament els controls tècnics i jurídics de la Generalitat i de l’Ajuntament, així com ha rebut l’aprovació prèvia de la majoria dels partits polítics de l’Ajuntament. En una societat de dret i democràtica, els drets de les empreses i dels ciutadans estan regulats per les lleis, així com la tramitació dels projectes empresarials i, quan una institució no respecta els terminis d’aprovació dels projectes, genera en la societat el perill que empreses i ciutadans tinguin la por que els seus drets puguin ser conculcats en qualsevol moment i que aquests drets estiguin supeditats als interessos de grups de pressió i que, per tant, la institució pugui incórrer en arbitrarietat.

Cinquè. Que l’empresa promotora confia que l’equip de govern reconsiderarà aquesta decisió sobtada de suspendre la tramitació i aprovació del projecte immobiliari de Mas d’en Sorder, que s’ajusti a dret i que, dintre del termini legal que té per fer-ho, sotmeti al Ple l’aprovació del projecte, ja realitzada en comissió.

S’obre un període d’estudi amb la resta de partits per intentar modificar el planejament  urbanístic de la zona

El Govern de Tarragona ha obert la porta a frenar l’urbanització de Mas Sorder “per protegir l’anella verda”. El conseller de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, ha anunciat que s’ha retirat de l’ordre del dia del Plenari municipal del proper divendres l’aprovació definitiva del Text refós del Pla parcial urbanístic 43 Mas d’en Sorder. El conseller ha afirmat que “aquest pla va ser aprovat per l’anterior govern però no respecta l’objectiu polític de l’urbanisme sostenible que defensem des del govern de Tarragona, i per tant entenem que mereix ser repensat”.

El regidor ha explicat que el pla el va aprovar el govern anterior, que també el va avançar de sexenni , i va ser dels espais que en la negociació del POUM no es va poder salvar, tot i que està al mig de l’anella verda. Tot i això, ha assenyalat que els promotors han fet bé la seva feina, i malgrat que els seus interessos són perfectament lícits, “el govern ha de mirar per tota la ciutat”. Respecte el Pla, ha dit que pot tenir alguns aspectes positius com la gestió forestal, l’arranjament de camins o l’establiment de places hoteleres. No obstant això, el conseller ha valorat negativament el fet de “fer un altre tros de ciutat allunyat del centre, amb 237 habitatges baixos fent la funció de segones residències vinculades al golf. Aquest no és el model que volem per Tarragona, perquè defensem la ciutat cohesionada i sostenible”.

En relació a la Comissió de Territori celebrada la passada setmana, Puig ha afirmat que “vam poder constatar que podíem aglutinar el suports polítics suficients per salvar i protegir aquest entorn de l’Anella Verda”, en referència a la CUP i JxT.

Xavi Puig ha afirmat que molts ciutadans i ciutadanes i moltes entitats els hi  han mostrat la seva preocupació pel pla, i per això han decidit aprofitar aquesta oportunitat per sumar una majoria política. “Escoltar tothom, entendre’ns amb les altres forces polítiques, preservar el medi l’anella verda i no arronsar-se davant de ningú és el que ens converteix en el govern del canvi que necessitava la ciutat”.

Per aquests motius, no s’ha inclòs el punt a l’ordre del dia del Plenari i s’ha proposat la via de la modificació del POUM en aquell àmbit com a possible solució. “S’ha obert una línia de diàleg amb tots els partits per repensar el creixement d’aquell sector i el model de ciutat que volem, però necessitàrem que el govern rebi els suports oportuns”.  Durant aquest període “veurem si tenim suports suficients per aprovar una modificació de l’àmbit del PP43 que volem enfocar-lo amb l’anul·lació de la construcció dels 230  habitatges”.

Finalment el regidor de Territori també ha mostrat la preocupació del govern per la preservació i millora del corredor biològic i humà de l’Anella Verda, en un context on “tots hem de lluitar contra l’emergència climàtica des de tots els fronts, també des d’un urbanisme sostenible”.