Primer ‘Speed Dating’ del sector tecnològic del sud de Catalunya

315 estudiants han participat a la trobada amb 13 empreses tecnològiques organitzada pel Clúster TIC Catalunya Sud. L’assistència d’alumnes de formació professional i
universitària al Speed Dating ha superat les previsions d’aquesta innovadora iniciativa que té assegurada la seva continuïtat com ha confirmat Gabriel Domènech, clúster mànager de la plataforma empresarial.

Els estudiants han mantingut un contacte directe personal amb els
representants de les diferents companyies per conèixer de primera
mà les necessitats i oportunitats professionals a través d’originals
presentacions dalt de l’escenari de l’Auditori de Tecnoparc de Reus. A
continuació han presentat els respectius currículums a cadascuna de
les companyies al vestíbul de les mateixes instal·lacions. Els joves
han valorat molt positivament la iniciativa que els ha posat en relació
amb el món laboral i els ha obert un ampli ventall de possibilitats per
iniciar la seva carrera professional.

Les empreses, per la seva banda, han apreciat de molt satisfactòria la
jornada desenvolupada a les instal·lacions de Tecnoparc de Reus que
els ha permès identificar un gran potencial de talent entre els
estudiants procedents de centres de formació professional i
universitària de Reus, Tarragona i Valls. Hi han participat alumnes de
programació, publicitat i màrqueting digital i tècniques de
desenvolupament d’aplicacions web i mòbils.

Escola TIC

Durant la jornada també s’ha fet la primera presentació del projecte
Escola TIC que impulsen el Clúster TIC Catalunya Sud i
la Fundación Esplai i que començarà les seves activitats formatives
durant el 2020. Aquesta iniciativa reforça el compromís i l’aposta del
Clúster TIC per la formació especialitzada i enfocada a alinear les
vocacions dels estudiants amb les necessitats del creixent sector
digital.

El Clúster TIC Catalunya Sud, creat l’any 2014, és una plataforma
sectorial que aglutina més de 45 socis privats i públics del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre amb representants del sector
empresarial, administracions i institucions locals i territorials i la
Universitat Rovira i Virgili. El Clúster TIC aglutina més de 1.500
treballadors.

L’objectiu principal del Clúster és el de potenciar les empreses del
territori i els seus socis establint noves sinergies de col·laboració i
projectes, permetent així atraure i retenir el talent humà que hi ha la
regió.