El preu mitjà d’una plaça en una residència a Catalunya se situa en gairebé 2.000 euros mensuals

L’ACRA demana a les administracions potenciar els recursos assistencials professionals

ACN Barcelona .- El preu mitjà d’una plaça per a una residència per a gent gran a Catalunya se situa en els 1.984,25 euros mensuals, segons recull un informe de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) que ha elaborat per primera vegada a partir d’una enquesta als seus socis. L’ACRA ha demanat a les administracions que es potenciïn els recursos assistencials professionals, atès que Catalunya encapçala el rànquing de persones grans amb dependència cuidats per serveis no professionals. Malgrat la reducció en el nombre de prestacions econòmiques per a cuidadors no qualificats, segueix predominant amb un 48% del conjunt de prestacions. La presidenta de l’ACRA, Cinta Pascual, considera que aquest canvi és important per generar més llocs de treball i per fomentar la cohesió social i ha apostat per fomentar mecanismes de control per garantir l’atenció òptima de la gent gran i evitar l’economia submergida.
L’increment dels majors de 85 anys previst per als propers 30 anys és d’un 155%, arribant als 151.000 persones d’aquest rang d’edat i suposa una ampliació de la població amb risc de perdre autonomia. Al 2051 els majors de 80 representaran el 13% de la població catalana. “Si ens fixem en aquestes dades, el sector de la dependència s’ha de considerar com una inversió i no una despesa”, subratlla Pascual.

A més, aquest mateix any, van augmentar les sol·licituds de valoracions i revisions de grau de dependència, situant-se entorn a les 40.000 anuals.

Així mateix, des de l’associació han remarcat que, atès l’increment de persones amb graus elevats de dependència, és imprescindible garantir uns serveis de qualitat, fins i tot per a les persones cuidades a casa.

En aquest context, l’informe Econòmic i Social d’ACRA 2016 alerta que Catalunya encara té la meitat de prestacions econòmiques per a l’atenció en l’entorn familiar. Malgrat que el percentatge de persones beneficiàries del SAAD (Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència) en relació al conjunt de la població a Catalunya està per sobre la mitjana de l’estat espanyol, és la cinquena comunitat autònoma amb més prestacions econòmiques per l’atenció a l’entorn familiar amb un 48%.

Malgrat que el nombre d’hores de serveis d’atenció domiciliària anuals a Catalunya s’ha doblat des del 2007, el ritme s’ha vist reduït des del 2011. Actualment, els usuaris reben 10 hores mensuals, la meitat que la mitjana de l’Estat espanyol i un terç d’altres regions com Andalusia. “Si la gent vol ser cuidada a casa, s’ha d’apostar també pels serveis d’atenció professional”, afirma la presidenta de l’ACRA. Amb aquests mecanismes, afirma, també miren de reduir el risc de maltractament de la gent gran en l’àmbit familiar.

En global, en referència a la situació del sector, s’ha augmentat el nombre de places residencials i centres de dia. En residencials, l’augment més significatiu és generat per entitats privades amb iniciativa social. Per centre de dia, l’augment està liderat per noves places d’entitats públiques. Pel que fa a les entitats privades, les places d’entitats d’iniciativa mercantil han minvat. No obstant, aquesta tipologia segueix dominant el sector. I, encara que Catalunya se situa per sobre de la mitjana de l’estat espanyol en quant a la provisió de places públiques residencials, aquesta continua sent inferior a altres territoris.

Pel que fa a l’ocupació, malgrat que hi ha 8.000 persones en llista d’espera per a serveis residencials i 800 per a centre de dia, el sector no té plena ocupació. No obstant, l’informe de l’ACRA assenyala que aquest sector genera treball estable, tot destacant que els seus centres donen feina a 4.130 treballadors dels quals 95% son assalariats i només un 4% autònoms. A més, el 36% dels centres paguen els auxiliars per sobre del conveni, però la xifra supera el 70% per responsables higiènic-sanitari.

D’altra banda, la facturació del sector a Catalunya ascendeix als 1.121 milions d’euros, el 42% dels quals retorna a l’administració en concepte de seguretat social, IRPF i impostos.

Pel que fa als usuaris dels centres, l’enquesta, fetaper primera vegada als socis d’ACRA, també mostra que la permanència dels usuaris als centre es de 2,5 anys de mitjana i que el preu mitjà de la plaça en un centre es situa en 1.984,25€.

Respecte als resultats obtinguts, Cinta Pascual ha afirmat que s’està treballant per la intensitat dels serveis i que s’està fent una aposta per la qualitat d’aquests.