El pressupost de la Diputació per al 2018 creix un 2,18%

Les comptes referman el compromís amb el món local, l’àmbit social i la reactivació econòmica

 

Redacció.- Un any més, la Diputació de Tarragona aprovarà uns pressupostos anuals “pensats en clau social i encaminats a la reactivació econòmica dels municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, en especial els més petits”. Els comptes per a 2018, que es ratificaran en el Plenari d’aquest divendres, 24 de novembre, ascendeixen a 147.418.600 €, una xifra un 2,18% superior a la de l’exercici anterior. El conjunt de la inversió prevista dona continuïtat al model de gestió econòmica de la institució, basat en l’eficiència en la gestió, la reducció de l’endeutament i dels costos interns de la institució, i en l’optimització i millora dels serveis que es presten al món local i a la ciutadania. Així ho ha destacat el president de la Diputació, Josep Poblet, durant la presentació dels pressupostos, acompanyat dels vicepresidents de la institució Josep M. Cruset i Josep Masdeu.

El suport als municipis l’encapçala la inversió directa als municipis a través del Pla d’Acció Municipal (PAM) i del programa de suport a l’administració electrònica (PEXI), amb una inversió conjunta de 80M€ per al període 2017-2020, dels quals 25M€ s’aportaran l’any 2018.

Als diferents projectes del PAM s’afegeixen altres accions específiques igualment orientades als ens locals (ajuntaments i consells comarcals), per tal de garantir serveis de qualitat a la ciutadania. En destaquen els ajuts als consells comarcals, amb un total de 4.876.837 €, la partida de 5.000.000 € per als centres de titularitat municipal del primer cicle d’educació infantil, o l’aportació de 540.000 € per a transport escolar no obligatori. Continuant en l’àmbit social, cal ressaltar els ajuts a entitats assistencials (200.000 € entre Càritas i el Banc d’Aliments) i a projectes de solidaritat internacional (130.000 € per a suport a refugiats de guerra i a cooperació al desenvolupament).

En l’àmbit del medi ambient, a banda de les inversions habituals en matèria de control de l’aigua de consum humà, protecció de zones de bany, control de mosquits i mosca negra, prevenció de plagues o lluita contra els incendis, l’àmbit municipal inclou altres projectes destacats: la Xarxa de calor de proximitat (biomassa), amb una inversió de 929.000 €, i la primera fase de recuperació i millora del Castell d’Escornalbou, amb 230.000 €, per tal de convertir-lo en un focus cultural i turístic que actuï com a revulsiu econòmic a la seva àrea d’influència i més enllà. Tots dos projectes compten, a més, amb el suport de fons europeus Feder.

Sense deixar encara àmbit del turisme, cal esmentar per la seva rellevància i singularitat el projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) TurisTIC en Família, que la Diputació posarà en marxa al costat de diversos agents del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Aquesta iniciativa, amb un pressupost quadriennal de 5.000.000 € i que també compta amb suport econòmic europeu, té com a objectiu augmentar la innovació i la competitivitat en matèria de turisme familiar. Per aquest 2018, la Diputació hi invertirà 548.000 €.

En l’apartat d’ocupació, es potencien accions específiques de suport al desenvolupament econòmic i professional, dirigides a diferents col·lectius d’emprenedors, així com a associacions d’interès econòmic i laboral, amb un total de 330.200 €. D’altra banda, es continuarà impulsant l’ocupabilitat amb programes de formació professional, directament o a través dels consells comarcals, amb 1.292.787 €. Al mateix temps, es mantindran els diferents plans d’ocupació. Així mateix, i per facilitar l’organització de diferents projectes de formació, es crearà un Centre Integral de Formació, amb una inversió de 400.000 €.

Pel que fa a la cultura, es continuarà donant suport a les activitats dels municipis a través de l’e-catàleg (1.200.000 €), a entitats culturals (800.000 €), a inversions en equipaments d’aquest àmbit (700.000 €) o als consells esportius (344.000 €), entre d’altres. Una aportació singular dins d’aquest àmbit serà el suport a les colles castelleres de la demarcació, amb una aportació de 500.000 € en conjunt que es concretarà en una actuació castellera conjunta en el marc dels Jocs Mediterranis.

D’altra banda, el pressupost de 2018 continuarà invertint en millores i serveis als centres d’ensenyament: educació especial, escoles d’art i disseny i escoles de música i conservatoris que gestiona la institució, així com al Museu d’Art Modern, amb aportacions que sumen 17.075.705 €. En aquest sentit, destaca l’inici del projecte d’ampliació de l’escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, el projecte del qual es desenvoluparà al llarg de 2018.

En matèria de carreteres, la inversió per a l’any vinent serà de 5.670.344 € per a obra nova a la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació, als quals se sumaran 2.200.000 € més per a millores a les carreteres existents i 1.000.000 € per a tasques de neteja de cunetes i actuacions a zones de protecció. Finalment, es destinaran 990.735 € en senyalització i millores puntuals de seguretat i drenatge.

Els pressupostos 2018, una vegada més col·laboren amb la Universitat Rovira i Virgili en el desplegament de la Regió del Coneixement, a més de diversos projectes de divulgació científica, per tal d’assolir l’objectiu de ser la primera regió de Catalunya amb model propi en innovació i competitivitat i un dels territoris europeus capdavanters en aquest àmbit. En aquest sentit, la inversió per a aquest proper exercici serà de 545.000 €.

Els objectius dels pressupostos per a l’exercici 2018 s’alineen amb les directrius definides al pla estratègic de l’actual mandat corporatiu 2015/2019, en base a criteris d’excel·lència en el model de gestió, millora contínua i transparència.