Port Tarragona tanca 2019 amb ingressos rècord de 57,65M€

El president del Port, Josep Maria Cruset, durant la presentació dels resultats de 2019. CEDIDA

Port Tarragona mou a l’exercici 2019 amb 33,3 milions de tones

Presenta els millors resultats econòmics dels darrers 10 anys

Registra resultats històrics en els tràfics de productes a granel

Els vehicles presenten els millors números de la darrera dècada

El president de Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha presentat aquest matí
les dades de l’activitat de l‘exercici 2019 de l’Autoritat Portuària de Tarragona. La
presentació titulada “Balanç de l’any 2019. Activitat econòmica i projectes
estratègics del Port de Tarragona” ha tingut lloc al Tinglado 1 del Moll de Costa del
Port

El Port de Tarragona ha tancat l’any 2019 amb un total de 33,3 milions de tones i
amb uns ingressos de 57,65 milions d’euros. Aquestes dades, les millors de la
darrera dècada, són segons Cruset el reflex de l’acompliment dels principals
objectius de 2019: “un port amb tràfics consolidats, econòmicament sòlid i preparat
per a la pròxima dècada”. L’any passat el Port va aconseguir 820.000 tones més
que l’any 2018 que va quedar en els 32,4 milions de tones. Segons el president,
“s’han batut rècords històrics en els grups de tràfics estructurals i els nous tràfics
estan en vies de consolidació”.

Resultats històrics en els tràfics de productes a granel
Els granels líquids han registrat un molt bon comportament quant a resultats. L’any
2019 es va tancar amb 21,3 milions de tones i amb rècords històrics en alguns
productes. Destaca el rècord de la sèrie històrica en cru de petroli que presenta
9,72 milions de tones, superant el resultat de 2017 (9,6M t) i, dins del capítol, de
líquids energètics, cal ressaltar el rècord assolit per la benzina, que també assoleix
un rècord històric amb 1,212 milions de tones, gairebé 500.000 tones per damunt
de resultats anteriors en els anys 2015 i 2017. També els gasos butà i propà
assoleixen un màxim de la sèrie històrica amb 1,831 milions de tones, superant el
resultat de l’any 2018 amb 1,688 milions de tones.

Els altres productes més voluminosos, els granels sòlids amb 9,7 milions de totes
totals, també presenten resultats de màxims. Segons el president de l’APT, “es pot
afirmar que l’augment de tràfics de cereals compensen les petites davallades en
altres tràfics de granels sòlids”. Tant és així, que el tràfic de cereals, pinsos i farines
ha batut al 2019 el rècord de la sèrie històrica amb 5,77 milions de tones, per davant
dels 5,52 milions de 2018.

Pel que fa a la resta de tràfics de granels sòlids amb menys pes en la cartera de
negoci del port de Tarragona, la sal potàssica es manté per damunt de les 600.000
tones com en el 2018; els productes químics es mantenen en xifres similars a l’any
2018 i registren el segon millor resultat de la sèrie amb 242 mil tones; i les fruites,
tot i decréixer lleugerament, assoleixen gairebé les 150.000 tones (l’any 2018 van
registrar-se 196 mil tones).

Els resultats dels tràfics estructurals mostren i l’aposta per la diversificació cap a
productes de càrrega general ha permès compensar la davallada del carbó dels
darrers anys. L’any passat va registrar 2,3 milions de tones, enfront d’una mitjana
d’entre 3 i 6 milions de tones en anys anteriors. Cruset ha destacat que “d’haver
conservat el volum històric de tràfic de carbó, el Port hauria batut el rècord històric
amb més de 36 milions de tones de tràfic totals, però el que s’ha de valorar
positivament és que el bon comportament d’altres tràfics ha permès compensar el
descens en el tràfic d’aquest mineral”.

Rècord de vehicles
La càrrega general ha mostrat un comportament molt diferent. Mentre s’ha registrat
el millor resultat de la dècada en tràfic de vehicles amb 211.310 vehicles que han
passat per via marítima pel Port de Tarragona l’any 2019, i també un augment del
tràfic d’animals vius amb un increment d’uns 12.404 caps respecte a 2018, la resta
de productes de carta general registren lleugers descensos: pasta de paper,
productes siderúrgics i contenidors.

El tràfic de vehicles s’ha incrementat en 14.743 vehicles respecte a l’any 2018,
superant la marca de l’any passat que estava situada en poc més de 201.000
vehicles. Si sumem els vehicles que han passat pel Port per via terrestres, 78.476
cotxes, la xifra total és de 289.786 vehicles. Pel que fa al tràfic d’animals vius, la
xifra de 2019 és de 239.182 caps de bestiar que representa un millor resultat que
l’any 2018 (226.777 animals vius) i situa Tarragona com el líder del sistema portuari
en exportació de vedells. El Port de Tarragona treballa conjuntament amb Puertos
del Estado per una ampliació de l’horari dels serveis sanitaris i duaners i en introduir
altres millores per poder incrementar aquest tràfic marítim.

El descens pasta de paper, de la fruita i dels productes siderúrgica tenen en comú
el fet que són tràfics que són molt més sensibles als canvis i a les fluctuacions dels
mercats internacionals. La pasta de paper va patir un excés d’oferta que ha produït
grans estucatges que han reduït els intercanvis, la fruita generalment depèn del
comportament de les collites tant en origen com en destí, i els productes siderúrgics
estan -en el cas del Port de Tarragona- íntimament lligats a l’evolució de la indústria
de l’automòbil.

En el cas del tràfic de contenidors, per al president de l’APT, “aquest tràfic és la
gran oportunitat que el Port ha d’aprofitar en el futur” gràcies a un millor aprofitament
de la terminal intermodal de La Boella, a la construcció del “Port Sec” de
Guadalajara i l’entrada en funcionament del corredor del mediterrani a partir de
2022. Cruset ha explicat que “el Port de Tarragona té una capacitat per moure fins
a 400.000 contenidors (TEUs) a l’any, però que encara el futur amb optimisme, ja
que s’està treballant amb assessorament extern per fer una anàlisi del mercat i es
segueix col·laborant amb l’empresa responsable del tràfic per establir nous serveis,
com el recentment inaugurat “Great Pendulum Service” de la naviliera Tarros Spa i
DPWorld”.

Consolidació del projecte de creuers
El Port de Tarragona ha batut el rècord de creueristes amb 128.000 passatgers,
una xifra superior a la temporada anterior en gairebé 30.000 creueristes més.
Cruset, ha explicat que “aquesta xifra s’ha superat en un 30% la de l’any passat i
situa la temporada 2019 com la millor de la història del Port”. Aquesta xifra s’ha
assolit gràcies a l’augment d’un 5% del nombre d’escales que ha passat de les 57
de 2018 a les 63 de l’any 2019, però sobretot per l’arribada de creuers més grans
amb major capacitat en passatgers.

Cruset ha destacat que la valoració global de la destinació “Tarragona-Costa
Daurada”, per part dels passatgers, és d’un 8,9, ratllant l’excel·lent, 3 dècimes
superior a la nota assolida a la temporada anterior, i que el 94,2 % dels creueristes
enquestats per part del Departament d’Innovació Turística de la Fundació Eurecat
reconeixen que recomanaran Tarragona als seus familiars i amics.

“Les xifres, la satisfacció dels creueristes i el fet que la companyia Royal Caribbean
hagi decidit treballar amb el Port de Tarragona ens permeten afirmar que el projecte
de creuers està consolidat i que creixerà al ritme i amb l’horitzó que els ajuntaments
i els agents del territori marquin en la Taula de creuers”, ha afirmat Cruset.

Uns bons resultats econòmics
En l’apartat de resultats econòmics el Port de Tarragona ha tancat l’exercici 2019
amb uns ingressos de 57,65 milions d’euros, el millor resultat de la sèrie històrica,
que implica superar l’any 2017 (que va tancar amb 57,4M€). El resultat d’explotació
és de 7,4 milions d’euros i l’EBITDA se situa en els 30 milions d’euros. El Cash Flow
del 2019 és de 25,5 milions d’euros i l’endeutament s’ha reduït a 52,1 milions
d’euros.

Aquestes xifres econòmiques demostren la solidesa economicofinancera del Port
de Tarragona, la qual cosa li permet afrontar les inversions en infraestructures i en
la millora de la gestió que li permetin encarar amb garanties d’èxit els reptes que se
li presenten en els 10 anys vinents.

Un port preparat per a la pròxima dècada
Durant la trobada s’ha xifrat la inversió realitzada en 11,3 milions d’euros. Aquesta
inversió ha permès realitzar els estudis i projectes per a les infraestructures
estratègiques que, segons Cruset, “permetran preparar el Port per a la pròxima
dècada”. Entre els projectes impulsats durant el 2019, el president ha destacat els
tràmits per a les obres de la Terminal Intermodal de Guadalajara, la licitació per a
la construcció del Moll de Balears, l’inici de la rehabilitació de l’antiga seu de l’APT,
així com l’aprovació dels estudis per a la reforma de l’edifici i de la museïtzació del
Museu del Port. Tots els projectes que veuran, majoritàriament la llum, durant el
2020 i, en alguns casos, principis de 2021.

Un altre gran projecte que ha significat un gran salt endavant durant. L’any 2019
ha estat l’aprovació dels plans especials, un d’urbanització i l’altre de
comunicacions, per al desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).
Una ampliació en un 20 % de la superfície del Port de Tarragona destinada a
activitats logístiques relacionades amb els tràfics portuaris situada en el terme
municipal de Vila-seca amb gairebé 100 Hectàrees.

La rehabilitació de l’antiga seu de l’APT, la modernització del Museu del Port, el
desenvolupament del Moll de la Química, la posada en marxa del Tarragona Port
Crusises Welcome Centre, la dinamització intermodal i l’impuls de nous accessos i
serveis ferroviaris, són també alguns dels projectes de 2019 que el president del
Port ha destacat en la seva presentació.

L’any 2019 també ha estat l’any de la millora de la gestió interna, ja que explica
Cruset, “el Port necessita optimitzar els seus recursos humans i materials per ser
més competitiu en el context europeu i mundial”. Durant l’any passat s’ha posat en
marxa el SEA (Sistema d’Entregues d’Agroalimentaris), una eina digital que
permetrà optimitzar tota la cadena logística dels cereals i els seus derivats i que
entrarà en funcionament al maig. El SEA suposarà una major fluïdesa en la càrrega
de cereal i un estalvi de temps per als transportistes, entre altres avantatges.
Durant el 2019, també s’ha aconseguit l’aprovació de la DEUP (Delimitació dels
Espais d’Ús Portuari), un document de definició dels límits del domini públic portuari
i de les activitats que s’hi poden desenvolupar essencial per a la planificació del
desenvolupament del Port de Tarragona. En aquest sentit, també al 2019 s’ha
aprovat el Pla Director, un altre document essencial, en el qual es recullen les
insercions a quatre anys del Port de Tarragona que, en aquest cas, ascendeixen a més
de 150 milions d’euros.

Port sostenible
L’any 2020 serà clau en el desenvolupament urbanístic i en la comercialització de
la ZAL que anirà unit al desenvolupament de l’espai protegit pertanyent a la Xarxa
Natura 2000, annex a aquesta. Zona portuària, i que significarà la recuperació de
la fauna i la flora d’aquest aiguamoll de més de 35 hectàrees amb una inversió de
dos milions d’euros.

Cruset ha afirmat que “el Port és conscient que ha d’anar alineat amb els signes del
temps i que ha de demostrar el seu compromís per un desenvolupament econòmic
i social sostenible”. Per aquesta raó, 2019 ha significat un avenç en àrees com la
reducció de la petjada de CO2 en un 34 % del parc mòbil de l’APT, l’optimització
dels consums d’aigua i energia, l’aposta pel transport ferroviari i la vigilància de la
qualitat ambiental.

Cap a un nou model intern de gestió
Cruset també ha volgut valorar la feina feta en l’àmbit de gestió interna fent un repàs
de les eines posades en marxa durant el 2019. El president del port ha explicat que
s’ha implantat un model de gestió posant en el centre el valor dels professionals, a
partir de dues eines inicials molt importants: l’avaluació del clima laboral i, derivat
d’aquesta, el Pla d’Acció.

Aquestes dues eines de gestió interna han permès el desplegament de múltiples
accions: un calendari de xerrades informatives amb el President, la millora de la
comunicació interna, la posada en marxa del Protocol d’Assetjament laboral i
sexual, la implementació d’una avaluació 360o del Comitè Executiu, l’inici de la
redacció del Codi Ètic professional i la implementació d’un mètode d’avaluació de
l’acompliment.

Un Port obert al seu entorn
El president del Port ha explicat la voluntat d’obrir el port a la ciutat i al territori, Per
això -ha exposat- la política de comunicació del l’APT aposta per la transparència i
per donar una resposta ràpida a les demandes dels mitjans. A més, ha qualificat
aquesta orientació de la comunicació d’“aposta per obrir el port als mitjans i a la
ciutadania”, remarcat el fet que 12 de les 14 rodes de premsa s’han celebrat fora
de la seu de l’APT, en espais i instal·lacions portuàries.

Port Ciutat també juga un rol important en aquesta obertura cap a la ciutat i cap al
territori en l’àmbit cultural, lúdic i associatiu. L’any 2019, 178.928 persones van
visitar el Moll de Costa del Port. El Museu del Port, l’Arxiu, el Teatret del Serallo i
els Tinglados del Moll de Costa van sumar 286 activitats durant l’any passat. I el
Museu del Port va rebre més de 30.000 visitants.