El Plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus fa una valoració positiva del servei d’assessorament energètic

El Plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus es va reunir ahir a Tarragona al Palau de Congressos.

A la trobada hi van assistir una trentena de persones, entre representants polítics i tècnics dels dos ajuntaments, membres d’entitats socials de les dues ciutats i representants de les empreses subministradores d’energia.

La sessió va servir per presentar el servei d’assessorament energètic que s’està realitzant a les dues ciutats i que compta amb el suport d’un professional proposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la demarcació. A Tarragona es tracta d’un servei específic i d’intensitat. Consisteix en la implantació progressiva d’un assessorament integral a usuaris que es troben en situació de pobresa energètica. Aquests són derivats des de serveis socials i de les entitats del tercer sector, per a executar millores en els seus subministraments (aigua, gas natural i electricitat) mitjançant la col·laboració de la Fundació Smart i del CETIT. La iniciativa també compta amb el suport de les comercialitzadores que han posat al servei de l’Ajuntament de Tarragona una atenció específica per al bon desenvolupament del projecte.  A Reus, amb l’objectiu de fomentar el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, s’ha impulsat la creació d’un punt d’assessorament energètic obert a tothom. Qui vulgui pot demanar-hi cita prèvia i consultar amb la seva factura si té possibilitats de reduir la despesa acollint-se a algun tipus de bonificació, de millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència, etc.

La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus

La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus és un espai de planificació, coordinació, intervencions, anàlisi, debat, recerca d’alternatives i propostes de solucions que garanteixin l’accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat. Des d’aquest ens, els ajuntaments de Tarragona i Reus treballen de manera conjunta el tema de la pobresa energètica i tenen connexió estreta amb la Taula del Govern de la Generalitat.

Per a més informació, es pot consultar el web: http://taulapobresaenergetica.cat/