El Plenari aprova per unanimitat l’ordenança que regula la venda no sedentària en els mercats

Tarragona té vuit mercats periòdics

Redacció.- El Ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona celebrat avui ha aprovat definitivament l’Ordenança que regula la venda no sedentària en els mercats periòdics i ocasionals del municipi de Tarragona amb l’objectiu de disposar de les garanties necessàries per assegurar el seu bon funcionament. L’Ordenança regula el nombre i dimensions de les parades, els productes autoritzats,  els horaris d’instal·lació i desmuntatge de les parades, la càrrega i descàrrega, el regim jurídic de les autoritzacions de les parades dels mercats,  els drets i deures dels paradistes i el règim sancionador.

La consellera i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, ha valorat positivament l’aprovació per unanimitat  de l’Ordenança i ha manifestat: “ agraeixo la  col·laboració i les aportacions dels diferents grups municipals en el redactat de l’Ordenança ja que serà una eina molt positiva pel normal funcionament d’aquests mercats i perquè recull els drets i els deures de totes les parts implicades”.

L’Ordenança contempla un Pla de Millora de serveis comuns per a tots els mercats,  que es redactarà els propers mesos, el qual  preveu: accés a un punt d’abastament d’aigua potable, accés a un punt de connexió d’electricitat, un lavabo d’us públic i la recollida i gestió de residus adequada a la tria selectiva, inclosa la recollida dels residus comercials.

La nostra ciutat actualment té vuit mercats ambulants:  a la Rambla Nova, els dimarts i dijous; plaça del Fòrum, dimecres, dissabte i diumenge; Sant Salvador, divendres; Sant Pere i Sant Pau, divendres; Bonavista, diumenge; Torreforta, dissabte; la Catedral, diumenge, i la Móra, dissabte. Els dos mercats periòdics més grans són el de Bonavista amb 913 parades i el de la Rambla Nova amb 326.