Pla de millora dels parcs infantils i zones d’esbarjo a Torredembarra

La Regidoria de Via Pública i Manteniment de l’Ajuntament de Torredembarra té previst per als propers mesos un ampli pla de millora dels parcs infantils i zones d’esbarjo del municipi

El regidor responsable d’aquesta àrea, Valeriano Pino, ha explicat que s’actuarà principalment en set parcs i es comptarà amb un pressupost de 50.000 euros, previstos en el nou paquet d’inversions que es porta a aprovació en el ple d’aquest dijous vinent.
Les actuacions previstes són les següents:
Nou parc a la zona dels Munts (carrer Montmell): s’instal·laran elements d’esbarjo, tanques de fusta per a la seva protecció i mobiliari urbà.
Parc del Munts (Av. Galera): renovació d’alguns elements d’esbarjo i instal·lació d’un parc de salut, renovació de mobiliari.
Parc de la plaça de l’Aragó: es retirarà la pedra del terra i s’instal·larà escuma, d’aquesta manera s’aconseguirà que sigui més accessible, còmode i net.
Parc de Sant Jordi: canvi de mobiliari i incorporació d’elements infantils. S’està estudiant com millorar l’accessibilitat.
Zona verda del carrer de Galceran: tancament de fusta i instal·lació de mobiliari.
Parc del Molí de Vent: tancament de la part superior, instal·lació d’un parc de salut, instal·lació de tanca protectora entre els diferents nivells, renovació i instal·lació de mobiliari, instal·lació d’elements per a nens i nenes amb diversitat funcional.
Parc de la platja (Baix a Mar): instal·lació d’un petit rocòdrom a la sorra.
El regidor Valeriano Pino també ha comentat que en tots els parcs que sigui possible (per la seva accessibilitat) s’instal·larà, de manera progressiva en els propers anys, elements per a persones amb diversitat funcional. L’objectiu és tenir el màxim de parcs integradors possibles.