El PIB català creix un 3% interanual durant el segon trimestre

L’economia catalana s’ha vist afavorida per l’evolució de la demanda interna i la contribució del saldo exterior

ACN Barcelona .- El Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya va créixer un 3% durant el segon trimestre d’aquest any respecte el mateix període de l’any passat, segons ha publicat aquest dijous l’Idescat. A més, aquesta dada representa una millora de dues dècimes en relació al primer trimestre, en línia de les economies espanyoles i europees, que creixen del 3,1% i un 2,3%, respectivament. L’economia catalana s’ha vist afavorida per l’evolució positiva de la demanda interna (+2,8%) interanual i per la contribució, tot i que en menor mesura, del saldo exterior (+0,6%). Respecte el trimestre anterior, l’increment del PIB és de l’1,1% durant el segon trimestre i se situa per sobre la mitjana espanyola (+0,9%) i de la UE (+0,6%).

La demanda interna entre abril i juny va continuar creixent, un 2,8%, però una dècima menys que el primer trimestre. El consum de les llars creix una taxa del 2,6%, tres dècimes superior al trimestre anterior. Pel que fa les administracions públiques, l’augment és del 2,1%, i la formació bruta de capital registra un augment del 3,7% per l’increment de la inversió en béns d’equipament (3,9%) com en construcció (3,2%).

D’altra banda, el sector exterior al creixement de l’economia catalana és del 0,6% i representa una millora de quatre dècimes respecte al trimestre anterior. Els intercanvis amb l’estranger, amb un augment interanual de l’1,1%, explica el dinamisme del sector exterior pel bon comportament de les exportacions de béns i serveis (+5,7%), que compensa el creixement de les importacions durant el mateix període (+3,2%).

L’augment de les exportacions s’ha vist impulsada per l’evolució creixement del consum dels estrangers en el territori (8,6%), 2,5 punts més que el trimestre interior. Pel que fa les importacions, han moderat el creixement respecte del trimestre anterior, sobretot per l’evolució de les importacions de béns i serveis, que augmenta un 2,9%, el que representa sis dècimes menys que el trimestre anterior. El consum dels residents a l’estranger continua mostrant senyals de dinamisme, amb una taxa de variació interanual del 10,9%.

Pel que fa l’evolució de la construcció, tanca el segon trimestre amb un increment del 6,5% respecte el mateix període de l’any passat i es converteix en la dada més elevada de l’última dècada. Les branques industrials mantenen una notable activitat, amb un creixement del 2,9%, el mateix que el període comprès entre gener i març. Concretament, destaquen les indústries extractives, les químiques i les de fabricació de mobles.

Les branques de serveis van tancar el segon trimestre de l’any amb un augment del 2,7% interanual. Entre les branques de serveis més dinàmiques, hi ha les comercials, principalment les de comerç a l’engròs, i les activitats d’hostaleria i restauració. Les activitats d’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials mostren una taxa interanual d’un 3,7%. Per últim, l’agricultura registra un creixement positiu de l’1,4% en el segon trimestre de l’any.