Nova Taula municipal de Desenvolumpament Econòmic

L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA CREA LA TAULA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC PER COORDINAR ELS PROJECTES ENTRE LES DIFERENTS CONSELLERIES I AGENTS ECONÒMICS EXTERNS

L’objectiu és aconseguir que els sectors de la Cultura, el Patrimoni, el Turisme, l’Esport i el Comerç esdevinguin veritables motors econòmics de la ciutat i siguin capaços de generar ocupació i oportunitats de negoci

Aquest matí s’ha constituït la Taula de Desenvolupament Econòmic. Es tracta d’una mesa de treball per a establir sinergies entre els diferents departaments municipals, per a col·laborar i fomentar el treball en equip per al disseny de projectes d’interès comú. Aquesta taula està promoguda per Tarragona Impulsa, i s’inscriu dins el Pla d’Acció de Desenvolupament Econòmic Local i Ocupació de Tarragona (2018-2022). “L’objectiu és aconseguir que els sectors de la Cultura, el Patrimoni, el Turisme, l’Esport i el Comerç esdevinguin veritables motors econòmics de la ciutat i siguin capaços de generar ocupació i oportunitats de negoci. I, a més a més, impulsar la creació d’un espai de treball conjunt integrat pel sector públic, en primera instància, i que contempli la incorporació de nous membres provinents del sector públic i privat”, explica la consellera de Desenvolupament Econòmic, Laura Castel, que lidera aquesta iniciativa. I afegeix: “A partir d’aquesta mesa de treball s’elaboraran projectes comuns que responguin a la necessitat de diversos agents implicats”.

Per aquest motiu, han participat les conselleries de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Educació, Ocupació, Comerç, Cultura i Patrimoni; les àrees que es consideren més estratègiques en l’activació econòmica.

A la Taula de Desenvolupament Econòmic detalla els sectors estratègics als quals es dirigeix aquest projecte de coordinació, que són el turístic, el químic, el portuari, el cultural, el comercial i l’esportiu. “Avui ha estat el punt d’inici per vertebrar col·laboracions i aliances amb els actors econòmics i socials, així com el teixit productiu, la Universitat i els centres de transferència tecnològica”, ha afegit Castel. “Tarragona ha de liderar el territori i l’eina principal és a través de la cultura i el patrimoni. Tenim un potencial que no existeix enlloc més però l’hem de saber explotar. Per aconseguir-ho és bàsic coordinar-nos entre els nostres departaments i, després, fer-ho amb els agents econòmics de la ciutat per donar respostes”.

La propera reunió serà a principis de l’any vinent on ja es treballarà en un calendari concret dels principals projectes previstos per als pròxims 6 mesos.