Nova reunió del Govern de Reus per a la Reactivació Econòmica i Social

El Govern de Reus ha celebrat aquest divendres, 8 de maig la segona reunió amb els portaveus dels grups municipals en marc de l’Estratègia Municipal per a la Reactivació Econòmica i Social. D’acord al compromís adquirit amb els grups de l’oposició, la trobada ha comptat també en aquesta ocasió amb la participació de representants empresarials, universitaris i sindicals de la Cambra de Comerç i la Universitat Rovira i Virgili i CCOO.

La reunió ha servit per recollir propostes entorn a la reactivació econòmica en el marc de l’ocupació, l’emprenedoria i altres àmbits econòmics, amb l’objectiu de buscar punts de consens que s’incorporaran al document final del Pla per a la Reactivació Econòmica de Reus.

Pla per a la Reactivació Econòmica El Govern de Reus, preveient que la crisi sanitària derivaria també en una crisi econòmica, va convocar la Cimera per a la Reactivació Econòmica de Reus amb l’objectiu de conèixer de primera mà la situació i l’opinió dels agents empresarials, econòmics, socials, sindicals, i determinar quines mesures es podrien adoptar en l’àmbit local, així com reclamar a d’altres administracions per donar suport al teixit empresarial i garantir l’ocupació a la ciutat.

De la Cimera en va sortir el compromís de seguir analitzar la situació de manera més detallada i es van crear quatre Taules de Treball sectorial per definir objectius i accions a desenvolupar en l’àmbit econòmic i social. Aquestes taules, en les quals hi participen diferents regidories, es van posar a treballar a fons des del primer moment amb l’objectiu de caminar cap a la reactivació econòmica. Actualment s’està en la fase de recollida de dades i elaboració de propostes.

Els resultats de les Taules Sectorials i els punts de consens fruit del debat amb l’oposició s’incorporaran al Pla per a la Reactivació Econòmica de Reus.