El nombre d’hipoteques a l’octubre augmenta el 12,8%

El desè mes d’aquest any torna a registrar una caiguda intermensual dels préstecs per adquirir un habitatge com ve passant des de l’any 2003

Redacció.- El nombre d’hipoteques que es va signar aquest octubre a Catalunya, coincidint amb la celebració del referèndum l’1-O, es va situar en 3.998 contractes, cosa que suposa un 12,8% més que a l’octubre de l’any passat, un increment percentual similar al registrat en aquest mateix mes de l’any passat (12,9%), segons les dades publicades per l’institut d’estadística espanyol. En xifres absolutes, les 3.998 hipoteques d’aquest mes d’octubre és la xifra més alta fina ara registrada en aquest mes des de l’any 2010. En termes mensuals, l’octubre és un mes que ve registrant caigudes intermensuals des de l’any 2003 i en aquest octubre el descens ha estat del 19,9%, un retrocés menor que el registrat a l’octubre de l’any passat quan la disminució va ser del 23,15%. En el conjunt de l’estat espanyol, les hipoteques van caure un 15,9% en relació amb el setembre i van augmentar el 8,2% en termes anuals, 4 dècimes per sota del registre de Catalunya.
Les 3.998 hipoteques que es van signar a Catalunya a l’octubre van sumar un capital per amortitzar de 575,467 milions d’euros, cosa que va deixar una mitjana de 143.938 euros per habitatge hipotecat a Catalunya.

En el conjunt de l’estat espanyol, el capital pendent d’amortitzar de les 24.706 hipoteques es va situar en 2.980 milions d’euros, amb una mitjana de preu per contracte hipotecari de 120.627 euros.

Per demarcacions, el nombre d’hipoteques sobre habitatges que es van signar a l’octubre a la demarcació de Barcelona es van situar en 3.002 contractes, cosa que va suposar una reducció del 23,81% en relació amb al setembre i un increment del 14,67% en relació amb el mateix mes de l’any passat. Aquest increment del 14,67% a l’octubre a Barcelona és similar a l’augment que es va registrar a l’octubre de l’any passat que va ser del 14,93%.

Barcelona amb la mitjana hipotecària més alta dels últims 9 anys 

En xifres absolutes, el nombre de préstecs hipotecaris registrats a Barcelona aquest octubre, 3.002, és la xifra més alta en aquest mes des de l’any 2010 (3.776).

Les 3.002 hipoteques d’aquest octubre van acumular un capital de 463,640 milions d’euros, cosa que va deixar una mitjana per pis hipotecat de 154.444 euros, el 13,05% més que l’octubre de l’any passat i la mitjana d’hipoteca més alta fins ara registrada en qualsevol mes des del desembre del 2008, ara fa nou anys, amb 156.631 euros per hipoteca.

A Tarragona, el nombre d’hipoteques sobre habitatges que es van signa r a l’octubre es va situar en 405 contractes, l’11,57% menys que el mes anterior i el 2,79% més que a l’octubre de l’any passat. En xifres absolutes, aquest octubre a Tarragona és el millor fins ara registrat des del 2012 (680 contractes).

El capital pendent d’amortitzar per aquestes 405 hipoteques signades a Tarragona a l’octubre va sumar 43,132 milions d’euros, cosa que va deixar una mitjana per pis de 106.499 euros, el 27,35% més que a l’octubre de l’any passat. Aquest valor per pis de 106.499 euros és la xifra més alta registrada en qualsevol mes des de l’octubre del 2012 (112.824 euros).

A Girona, el nombre de contractes hipotecaris per l’adquisició d’un pis es va situar en 451 contractes, cosa que va suposar un increment de l’1,81% en relació amb al setembre i un increment del 14,47% en relació amb l’octubre del 2016. Es tracta del millor increment interanual en un mes d’octubre des del 2012. En xifres absolutes, aquest octubre a Girona es el millor des de l’octubre del 2012 (514 hipoteques).

El capital pendent d’amortitzar per aquestes 451 hipoteques de Girona va sumar 55,606 milions d’euros, cosa que va deixar una mitjana per hipoteca de 123.295 euros, l’11,51% més que l’octubre de l’any passat.

A Lleida, el nombre de contractes hipotecaris per l’adquisició d’un habitatge es va situar en 140 contractes, cosa que va suposar una caiguda del 5,41% en relació amb el mes anterior i un increment del 2,19%, en relació amb l’octubre de l’any passat. Es tracta del millor increment en un mes d’octubre des del 2015 (50,91%). En xifres absolutes, aquest octubre del 2017 és el millor des de l’octubre del 2015 (166 hipoteques).

El capital pendent d’amortitzar per aquestes 140 hipoteques de Lleida va sumar 13,809 milions d’euros, cosa que va deixar una mitjana per hipoteca de 93.493 euros, el 8,29% menys que la xifra mitjana registrada a l’octubre de l’any passat.