Més de quatre milions d’euros per al Museu Nacional Arqueològic

Sala interior del MNAT, abans de la seva clausura per obres.

Climatització, millor accessibilitat i protecció contra incendis, coberta i finestres exteriors seran les principals intervencions que es realitzaran a l’edifici

Més de quatre milions d’euros, concretament 4.023.962, invertirà el Ministeri de Cultura i Esport, a través de la Gerència d’Infraestructures, en les obres de millora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La reforma de l’edifici, la licitació ha estat publicada aquesta mateixa setmana, està prevista s’iniciï en l’últim trimestre de 2019, amb un termini d’execució de 18 mesos.

Les intervencions a l’edifici es centraran, fonamentalment en el sistema de climatització, l’adaptació a la normativa d’accessibilitat, la coberta i finestres exteriors i la protecció contra incendi. Aquestes obres s’executaran segons el projecte redactat per plafó Arquitectura, SLP, que ha estat aprovat per la Gerència d’Infraestructures del Ministeri de Cultura i Esport, i en coneixement del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de global de 4.023 962,81 euros.

D’una banda, es pretén dotar l’edifici d’una instal·lació de climatització de la qual actualment no té. Aquesta instal·lació es completarà amb un sistema de ventilació controlat que permeti la renovació necessària de l’aire per aconseguir sense pèrdues tèrmiques excessives les condicions de qualitat requerides, contemplant també la reforma necessària de la instal·lació elèctrica i la construcció d’un nou centre de transformació a l’interior de l’edifici.

Es durà a terme també la renovació de la coberta, alterada per la instal·lació de la nova maquinària de climatització i la substitució de totes les finestres exteriors per al correcte aïllament de l’edifici. També s’adaptarà l’edifici a la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis i accessibilitat.

L’edifici
El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) és el més antic de Catalunya en la seva especialitat. Es va formar durant la primera meitat del segle XIX, a partir de col·leccions dels segles XVI, XVII i XVIII, encara que la major part dels fons han estat recuperats en els últims cent cinquanta anys a conseqüència de la construcció del port modern i de l’extraordinari creixement urbanístic de la ciutat.

El Museu Arqueològic de Tarragona té la seva seu actual a un edifici que es va construir per a tal fi en l’any 1942, a la Plaça del Rei, 5, segons projecte de l’arquitecte Francisco Monravá Soler.