La mediació d’assegurances genera 852,16 milions d’euros de negoci el 2016, un 13,24% més

El sector “posa fi a la recessió” dels tres anys anteriors

ACN Barcelona .- El sector de la distribució tradicional d’assegurances a Catalunya va tancar el 2016 amb un volum de negoci de 852,16 milions d’euros en primes intermediades, el que representa un 13,24% més que l’any anterior. Així ho detalla l’informe anual de la Documentació Estadística i Comptable (DEC) que realitza anualment la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat. El subdirector d’Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors, Xavier Erbàs, ha assegurat, a través d’un comunicat de la Generalitat, que aquest 2016 “les asseguradores a Catalunya han posat fi a la recessió viscuda durant els darrers tres exercicis anteriors”.
Les assegurances de ‘No Vida’ estan encapçalades per les d’automòbils, assistència sanitària, multirisc de la llar, responsabilitat civil general i multirisc industrial i representen un 74,32% del negoci d’aquest sector.

Baixa el nombre d’entitats, però incrementen les carteres

Els corredors d’assegurances, tot i computar amb un nombre d’entitats un 3,32% inferior respecte el 2015, incrementen la seva cartera un 13,94% en l’agregat de Vida (71,24%) i No Vida (3,78%). D’altra banda els agents d’assegurances vinculats, amb un 1,92% menys d’entitats respecte al 2015, també veuen créixer la seva cartera en un 5,52% en l’agregat de Vida (0,06%) i No Vida (7,29%).

Si s’analitza la variació interanual de la cartera dels mediadors d’assegurances, s’observa un creixement global del 13,24%, distribuït en vida i no vida, amb un 62,05% i 4,05%, respectivament.

Pel que fa al pes dels diferents rams de No Vida, Autos encapçala la llista amb un 36,37%, lluny del nivell de concentració del 42,55% assolit l’any 2008, la qual cosa posa de manifest una major diversificació de la cartera; el segueixen assistència sanitària (13,66%); multirisc de la llar (9,62%); responsabilitat civil (8,08%) i multirisc industrial (6,59%).

També destaca el creixement d’un 28% en volum de primes intermediades en Assegurances Agràries Combinades; seguit d’Accidents, Malaltia i Assistència Sanitària (17,56%); Incendis i Béns Naturals (17,116%); Defensa Jurídica (11,39%); Responsabilitat Civil (6,68%); i Autos (5,17%).

Finalment, durant el 2016 es trenca la tendència positiva marcada en exercicis anteriors i disminueix l’activitat en Dependència (-65,82%); Assegurances de Crèdit i de Caució (-52,5%); Transports (-22,93%); i Decessos (-7,3%).

El sector ocupa 3.207 treballadors

Les empreses de mediació inscrites a la Generalitat proporcionen ocupació a 3.207 persones. La majoria d’aquestes companyies tenen concertats contractes de distribució amb un ventall d’entre 7 i 15 entitats asseguradores i el 93,42% situen la seva facturació en un màxim de 3 milions d’euros i, finalment, el conjunt de les sumes assegurades per responsabilitat civil professional puja a 1.490,8 milions d’euros.